Message

Suomen psykologisen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti

 

Psykologia-lehti julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, ajankohtaisia katsauksia ja tutkimusuutisia, väitöslektioita, esitelmiä ja keskustelua, tutkijahaastatteluita sekä kirja-arvioita.

psykologia-lehdet.jpg

Opi uutta lasten hyvinvoinnista, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, muistihäiriöistä, musiikkikorvasta, työstressistä, oppivista aivoista, myötätunnosta, katseen havaitsemisesta, arvoista, autismista, näyttöön perustuvasta psykologiasta, vihasta ja rakkaudesta sekä monista muista psykologian eri alojen kysymyksistä.

 

Psykologia-lehti seuraa psykologista, sosiaalipsykologista sekä työ- ja organisaatiopsykologista tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Lehti myös virittää ja ylläpitää keskustelua psykologian ja sen lähitieteiden tieteellisistä sekä tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittisista kysymyksistä. Lisäksi lehti seuraa ja kommentoi psykologian eri osa-alueiden kannalta mielenkiintoisia kulttuuri- ja muun yhteiskuntaelämän ilmiöitä. Vuonna 1965 perustettu Psykologia-lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.