latest 2011-04

Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?

Liisa Möttönen & Mirka Hintsanen

Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa - tapaustutkimus

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò

Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde

Emilia Suviala