Kirjat
09 kir 01 im

Jotta voin sanoa ammatillisen kirjan olleen hyvä ja antoisa, on yleensä edellytyksenä se, että olen oppinut kirjasta jotain uutta. Näin ei kuitenkaan varsinaisesti ollut Trevor Powellin Aivotyökirjan kohdalla – kirjan asiasisältö on päinvastoin hyvinkin tuttua, ja aihepiirit ovat juuri niitä, joiden kanssa neuropsykologi päivittäin työskentelee. Tästä huolimatta voin sanoa kirjan olleen hyvä ja antoisa. Miksi näin?

Lue lisää

Kirjat
10 kir 02 im

Katja Myllyviidan teos Tunne tunteesi käsittelee nimensä mukaisesti tunteita ja niiden tuntemista. Myllyviita on psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti, mikä näkyy aiheen käsittelyssä ja terapia-maisissa esimerkeissä. Teos lupaa apua vaikeiksi koettuihin tunteisiin, niiden kohtaamiseen ja niiden säätelyn oppimiseen. Siinä onkin runsaasti harjoituksia, jotka kannustavat reflektoimaan ja käyttäytymään uudella tavalla.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Aarnio, Kia – Autio, Sari – Jämsä, Johanna – Paavilainen, Petri – Suomalainen, Sanna: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Skeema 5. Edita. Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian viidennen kurssin oppikirja.

Hansen, Anders: Aivovoimaa. Näin vahvistat aivojasi liikunnalla. Atena. Psykiatri kertoo liikunnan ja aivojen hyvinvoinnin yhteydestä.

Klippi, Anu – Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija – Lehtihalmes, Matti & Rautakoski, Pirkko (toim.):Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Gaudeamus. Afasian syntymekanismeista sekä kielihäiriöiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta.

Lue lisää