Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa.

Lue lisää

Suomen Psykologisen Seuran hallituksen puheenjohtaja on Jarkko Hautamäki.

Varapuheenjohtaja on Emma Salo.

Tieteellinen sihteeri on Taina Schakir.

Muut hallituksen jäsenet ovat Nelli Hankonen, Johanna Kaakinen, Emma Peltomaa (SPOL, varalla Anton Kunnari), Kirsi Peltonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro ja Maarit Virta.

Lue lisää

Emootiotutkimuksen jaos

Emootiotutkimuksen jaos pyrkii kokoamaan yhteen emootiotutkimuksen parissa työskenteleviä tai emootiotutkimuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä sekä edistämään tiedon vaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja muita yhteistoimintamuotoja heidän välillään. Jaos pyrkii myös välittämään tietoa emootiotutkimuksesta kaikille siitä kiinnostuneille. Jaos seuraa Emootiopsykologian perusteet -verkkokurssin 
saamaa palautetta ja pyrkii päivittämään verkkokurssin sisältöä.

Lue lisää

Suomen Psykologinen Seura ry
Liisankatu 16 A, 1 krs 00170 HELSINKI
puhelin (09) 278 2122
sähköposti: psykologinenseura(at)psykologia.fi

Lue lisää