Suomen Psykologisen Seuran tavoitteena on tukea ja kehittää psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kehittää psykologian alan käytännön toimintaa sekä toimia linkkinä psykologian perustutkimuksen ja soveltavan psykologian edustajien välillä Suomessa.

Lue lisää

Suomen Psykologisen Seuran hallituksen puheenjohtaja on Jarkko Hautamäki.

Varapuheenjohtaja on Emma Salo.

Tieteellinen sihteeri on Taina Schakir.

Muut hallituksen jäsenet ovat Nelli Hankonen, Johanna Kaakinen, Emma Peltomaa (SPOL, varalla Anton Kunnari), Kirsi Peltonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro ja Maarit Virta.

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Johanna Kaakinen, Hanna Leinonen (SPOL, varalla Roosa Hämäläinen), Jallu Lindblom, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro, Emma Salo (varapuheenjohtaja) ja Maarit Virta

Toiminnantarkastaja: Mari-Pauliina Vainikainen

Tieteellinen sihteeri ja kustannusassistentti: Taina Schakir

 

KOTIMAISET KONGRESSIT JA SEMINAARIT

Kongressit

Seura osallistui yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineen kanssa Joensuussa 20.–22. elokuuta 2014 järjestetyn Psykologia 2014 -kongressin suunnitteluun ja järjestelyihin. Kongressin teema oli ”Muutos, toimijuus, jatkuvuus – 40 vuotta psykologiaa Joensuussa”. Seuran edustaja järjestelytoimikunnassa oli Jarkko Hautamäki. Kongressissa oli osanottajia noin 280.

 

Sosiaalipsykologian jaos järjesti yhdessä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät 21.–22. marraskuuta Helsingissä teemana ”Välittynyt vuorovaikutus”. Osallistujia oli noin 220.Samalla julkistettiin juhlakirja professori Anna-Maija Pirttilä-Backmanin 60-vuotispäivän kunniaksi

 

Seminaarit

Seura osallistui yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Niilo Mäki Instituutin, Suomen Neuropsykologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Psykologiliiton kanssa Psykologimessujen valmisteluun. Messut pidetään 5.–6.11. 2015 Wanhassa Satamassa Helsingissä. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

 

Terveyspsykologian jaos järjesti 1. joulukuuta Helsingissä ”Terveyspsykologiseen tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttaminen hyvinvoinnin edistämisessä” -symposiumin. Osanottajia oli noin 150.

 

Nuorten tutkijoiden jaos järjesti 11. marraskuuta Helsingissä ”Evoluutiopsykologia"-seminaarin, johon osallistui noin 30 henkeä.

 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry (SPOL) järjesti 25. tammikuuta Turussa seminaarin aiheesta 
"Oikeus- sekä vankilapsykologia".  Osallistujia oli noin 120.

 

 

KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Psykologia-lehteä markkinoitiin aktiivisesti liiton jäsenille edulliseen jäsenhintaan. Emma Salo osallistui Psykologiliiton liittovaltuuston kokoukseen.

 

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Annarilla Ahtola.

 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

 

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

 

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Johanna Kaakinen, Jari Lipsanen ja Johanna Nukari.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forumissa seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki. Hän edusti seuraa niin ikään valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmässä.

 

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Timo Ruusuvirta.

 

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Timo Ruusuvirta.

 

 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin I.U.Psy.S.:n jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Jarkko Hautamäki ja Tuomo Tikkanen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology -järjestön (EAWOP) hallituksessa.

 

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Societyn (EHPS) elimissä ja kongresseissa.

 

Kansainväliset kongressit

Seura osallistui European Society for Research in Adult Development (ESRAD) -järjestön Helsingissä 21.–23. toukokuuta pidetyn “What exceptional capabilities are needed for prospering in the 21st century?” -symposiumin järjestelyihin yhteyshenkilönään Jarkko Hautamäki.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkoi pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalainen toimittaja oli Kati Heinonen.

 

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäseninä jatkoivat Katja Kokko ja Lea Pulkkinen.

 

 

TYÖRYHMÄT, TOIMIKUNNAT JA JAOKSET

Jaokset

 

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen 
puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. 
Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja kognitiivinen neurotiede -kurssien, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen 
puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri 
Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Emma Salo ja sihteerinä Mette Ranta. Jaos kokoontui lounaalle joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina Helsingissä. Lisäksi järjestettiin vuosikokous ja seminaari.

 

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja oli Niklas Ravaja ja sihteeri Eeva Raita. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti yhdessä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa sosiaalipsykologian päivät Helsingissä.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Nelli Hankonen ja sihteerinä Marja Kinnunen. Jaos toimi johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella oli omat www-sivut osoitteessa www.terveyspsykologianjaos.net. Jaos järjesti symposiumin Helsingissä ja edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Societyn (EHPS) elimissä. Suomen kansallinen edustaja EHPS:ssä oli Nelli Hankonen.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtaja oli Jussi Silvonen. Jaos pohti uusia toimintamuotoja kaikkien psykologian tieteenhistoriasta ja professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina.

 

JULKAISUTOIMINTA

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 49. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Timo Ruusuvirta. Toimitussihteeri oli Heli Venhola / Satu Ahola. Toimittajina olivat Jan-Erik Lönnqvist, Katariina Salmela-Aro, Inari Sakki, Simo Salminen ja Taina Schakir. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Lehti painettiin Vammalan Kirjapainossa. Lehti valmisteli siirtymistä digilehden julkaisemiseen paperilehden rinnalla.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen.

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Timo Ruusuvirta.

 

 

APURAHAT

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -tutkielmapalkinto myönnettiin Ilkka Kirjavaiselle Tampereen yliopiston psykologian laitokselle tehdystä opinnäytetyöstä ”Early visual body processing is not modulated by top-down object-based attention in the human brain”. Palkinnon suuruus oli 300 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Anna-Maija Pirttilä-Backmann.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon sai Eino Partanen Helsingin yliopiston psykologian laitokselle tehdystä väitöskirjatyöstä ”The neural basis of speech sound discrimination from infancy to adulthood”. Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Hannu Räty.

Seura palkitsi lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Minka Kallio.

Emootiotutkimuksen jaos

Emootiotutkimuksen jaos pyrkii kokoamaan yhteen emootiotutkimuksen parissa työskenteleviä tai emootiotutkimuksesta muuten kiinnostuneita henkilöitä sekä edistämään tiedon vaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja muita yhteistoimintamuotoja heidän välillään. Jaos pyrkii myös välittämään tietoa emootiotutkimuksesta kaikille siitä kiinnostuneille. Jaos seuraa Emootiopsykologian perusteet -verkkokurssin 
saamaa palautetta ja pyrkii päivittämään verkkokurssin sisältöä.

Lue lisää

Suomen Psykologinen Seura ry Liisankatu 16 A, 1 krs 00170 HELSINKI puhelin (09) 278 2122 sähköposti: psykologinenseura(at)psykologia.fi

Lue lisää

The aim of the society is to support and develop psychological research and publishing in Finland, to develop the psychological praxis in Finland, and work as a link between representatives of basic psychological research and applied psychology in Finland.

The society also supports its members in research and publishing and organizes a biannual national congress of psychology together with the Union of Psychologist in Finland and the Finnish Association of Psychology Students. Moreover, the society maintains relations to corresponding activities in other countries and is an active member in International Union of Psychological Science.

Lue lisää