Kirjoittajakutsu Psykologia-lehden teemanumeroon: Matematiikan oppiminen ja motivaatio

Teemanumeron tavoitteena on esitellä tuoretta tutkimusta, joka käsittelee yksilöllisiä eroja matemaattisten taitojen kehityksessä, matemaattisten taitojen yhteyttä muihin taitoihin, motivaatioon ja hyvinvointiin, matematiikan osaamisen ja motivaation roolia koulutus- ja uravalintojen muovaajina tai sitä, miten oppilaiden matematiikan osaamista voidaan arvioida ja oppimista tukea, kun siinä ilmenee vaikeuksia.

Toivomme teemanumeroon empiiriseen tutkimukseen perustuvia artikkeleita, jotka voivat pohjautua erilaisiin tutkimusotteisiin ja -menetelmiin. Käsikirjoitukset voivat käsitellä eri-ikäisiä oppijoita ja kaikkia koulutusjärjestelmän tasoja. Artikkelin aihepiiri voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Matemaattisten taitojen kehitys eri-ikäisillä oppijoilla
  • Yksilölliset erot matemaattisissa taidoissa ja niiden kehityksessä
  • Matemaattisten taitojen, muiden taitojen (esim. kielelliset ja toiminnanohjaus), motivaation (esim. oppiainekohtaiset arvostukset, tavoiteorientaatiot, kiinnostus, minäpystyvyys) ja/tai hyvinvoinnin (esim. koulunkäynnin mielekkyys, uupumus, koettu kuormitus, matematiikka-ahdistus) yhteydet
  • Sukupuolierot matematiikan osaamisessa ja motivaatiossa
  • Matematiikan oppimisvaikeudet
  • Matematiikka-ahdistus
  • Matemaattisten taitojen ja/tai motivaation yhteydet koulutukseen ja ammattiin liittyviin suunnitelmiin ja valintoihin
  • Uudet näkökulmat matemaattisten taitojen tutkimuksessa, kuten silmänliiketutkimus ja fysiologisten vasteiden mittaaminen
  • Matemaattisten taitojen arviointi
  • Matemaattisten taitojen tukemiseksi kehitettyjen interventioiden (esim. oppimispelit) tutkimus

Tieteellisten artikkeleiden ja katsauksien käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Myös aihepiiriä tarkastelevat lyhyemmät kirjoitukset ja kirja-arviot ovat tervetulleita. Pyydämme lähettämään enintään 250 sanan artikkeliehdotukset 31.5.2020 mennessä Heta Tuomiselle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tarkoitus, käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Ehdotusten pohjalta hyväksytyt käsikirjoitukset tulee lähettää Psykologia-lehteen (https://journal.fi/psy) 1.10.2020 mennessä.

Teemanumeron toimittavat Heta Tuominen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), Riikka Mononen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Markku Niemivirta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), joilta voi kysyä tarvittaessa lisätietoja.