Keskustelua

Suomalaisen sosiaalipsykologian vaiheita on Helsingin yliopiston osalta esitelty useassakin julkaisussa (esim. Hakoköngäs, Jasinskaja-Lahti & Pirttilä-Backman, 2022; Helkama, Pirttilä-Backman & Liebkind, 2012). Tässä katsauksessa täydennämme suomalaisen sosiaalipsykologian kuvaa Kuopion/Itä-Suomen yliopiston osalta. Muistelumme kattaa vuodet 1989–2021. Olemme jakaneet tuon ajan oppiaineen professorien virkakausien mukaan ja muistelemme kukin omaa kauttamme. Kerromme hiukan myös omista taustoistamme valottaaksemme sitä, millaisia sosiaalipsykologisia aineksia olemme Kuopioon tuoneet mukanamme.

Lue lisää