Ajankohtaista

Kirjoittajakutsu Psykologia-lehden teemanumeroon: Pakolaisuus, trauma ja psykososiaaliset interventiot

Psykologien moninaisiin työtehtäviin kuuluu ymmärtää ja lieventää erilaisista etnisistä taustoista tulevien maahanmuuttajien traumoja, kotoutumiseen liittyvää stressiä ja niiden kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Psykologeilla on tärkeää osaamista kulttuuripsykologian, kehityksellisen psykopatologian ja traumatutkimuksen näkökulmista. Teemanumeron tavoitteena on esitellä tutkimusta, joka analysoi pakolaisuuden ja maahanmuuton mielenterveydellisiä ja kehityksellisiä ulottuvuuksia sekä trauman ilmenemistä, hoitoa ja psyykkiseen selviytymiseen liittyviä tekijöitä. Teemanumerossa esitellään myös pakolaisiin, maahanmuuttajaperheisiin ja lapsiin kohdistuneita interventiotutkimuksia, esimerkiksi teoreettisia lähtökohtia, hoidollisia elementtejä sekä mielenterveydellistä vaikuttavuutta.

Teemanumeroon toivotaan alkuperäisiä empiirisiä tutkimuksia, jotka perustuvat kvantitatiivisiin ja/tai kvalitatiivisiin menetelmiin, katsausartikkeleita sekä terapioiden ja interventioiden tapausselosteita. Tutkimukset voivat kohdistua kaikenikäisiin maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Artikkeleiden ja tutkimusten lähtökohta voi olla monitieteinen. Tutkimusten tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Traumaattisten kokemusten merkitys oppimiseen maahanmuuttajataustaisilla lapsilla
 • Psykososiaalisten kouluinterventioiden vaikuttavuus ja tehokkuus pakolaistaustaisten nuorten mielenterveyden ylläpitämisessä
 • Kulttuuriset merkitykset trauman kokemisessa
 • Maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 • Uudet näkökulmat traumatutkimuksessa (esim. neuraaliset ja hormonaaliset muutokset, psykofarmakologinen tieto terapiatutkimuksessa)
 • Pakolaisuuden ja traumakokemusten myönteiset seuraukset (resilienssitutkimus)
 • Perheterapeuttinen näkemys traumaan
 • Psykologinen työtapa vastaanottokeskuksissa
 • Koulupsykologi ja pakolaislasten kanssa tehtävä työ
 • Gerontologian näkökulma pakolaisuuteen tai maahanmuuttoon
 • Traumainterventioiden käyttö perusterveydenhuollossa ja kouluissa

Psykologia-lehden tieteellisten artikkeleiden, katsausten ja tapausselostusten käsikirjoitukset vertaisarvioidaan. Pyydämme lähettämään enintään 250 sanan artikkeliehdotukset 28.2.2021 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi tutkimuksen tausta ja tavoite, menetelmät, tulokset (alustavatkin) ja arvio tutkimuksen merkityksestä. Ehdotusten pohjalta hyväksytyt käsikirjoitukset tulee lähettää Psykologia-lehteen (https://journal.fi/psy) 30.8.2021 mennessä.

Teemanumeron toimittajia ovat Kirsi Peltonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), Raija-Leena Punamäki (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Mervi Vänskä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). He antavat mielellään lisätietoja.