Tieteelliset artikkelit

”Vahva, kylmä ja kova” – kuvauksia urheilijan vaativuudesta integratiivisessa lyhytterapiassa

Urheilussa menestymiseen tarvitaan urheilijaa, joka suhtautuu vaativuudella itseensä ja kehittymiseensä, vaikkakin vaarana on urheilijan pahoinvointi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaisena urheilijan vaativuus ilmenee ja mitä sen taustalla on kernbergiläisen objektisuhdeteorian ja kognitiivis-konstruktivistisen mielen mallin, erityisesti syömishäiriöisen merkitysorganisaation, valossa. Kyseessä on yhden informantin tapaustutkimus vaativuudesta. Aineistona toimivat urheilija ”Aatun” viidentoista kerran koulutuspsykoterapian äänitallenteet ja terapeutin muistiinpanot tapaamisista. Aineistosta poimittiin tarkempaan tutkimiseen kohtia, joissa ilmeni vaativuutta ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tuloksissa heijastui vaativuus voittaa pakottavana toimintatapana. Tämä suojasi huonommuuden kokemukselta ja ilmensi haurasta minäkokemusta. Tämän tutkimuksen anti auttaa kliinisessä työssä ymmärtämään urheilijalle ongelmalliseksi muodostunutta vaativuuden kokemusta laajentaen samalla urheilupsykologista teoriakenttää. Tutkimuksen tulokset voivat soveltua myös muihin toimintaympäristöihin.

 Avainsanat: urheilija, vaativuus, integratiivinen lyhytterapia, objektisuhdeteoria, syömishäiriöinen merkitysorganisaatio

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.