Ajankohtaista

[Ilmoitus] Päätoiminen tuntiopettaja, Psykologia

Etsimme opetus- ja hanketehtäviin kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on monipuolinen ja ajantasainen psykologin osaaminen. Tarjoamme sinulle innovatiivisen työympäristön ja mahdollisuuden olla tulevaisuuden tekijä opetuksen sekä tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta.

Hakijana olet kiinnostunut kouluttamaan tulevia ammattilaisia käytännönläheisen opetuksen kautta valmentavalla otteella sekä kehittämään pedagogiikkaa. Olet halukas toimimaan opiskelijoiden kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä läheisessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien kanssa. 

Moniammatillinen työskentely sote-alalla ja monialainen yhteistyö ovat sinulle tuttuja toimintamuotoja. Työkokemuksesi voi olla eri alueilta, koska psykologisia ammatillisia menetelmiä voi soveltaa kaikessa sosiaali- ja terveysalan työssä, esim. lapsi- ja perhelähtöinen työ, varhaiskasvatus, lastensuojelu, nuoriso- ja aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, koulun sosiaalityö sekä vammais- ja ikäihmisten palveluiden työ.

Sosiaali- ja terveysala osaamisyksiköllä on useita hankkeita, joiden lisäksi tuotamme erilaajuisia lisä- ja täydennyskoulutuksia työelämän tarpeisiin. Hanketoiminta ja työ jatkuvan oppimisen alueella ovat työssämme arkipäivää. Panostamme tutkintojen kansainvälisyyteen, ja sinun on mahdollista olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa yhteistyötä kansainvälisten partnerikoulujen kanssa.

Arvostamme

  • arvostamme laaja-alaista psykologin osaamista 
  • positiivista asennetta sekä kykyä ja halua heittäytyä uusiin haasteisiin
  • englanninkielentaitoa 
  • monipuolista pedagogista osaamista 
  • hyviä tiimityövalmiuksia, innovatiivisuutta ja opiskelijalähtöistä työotetta 
  • hyviä työelämäyhteyksiä ja verkosto-osaamista 

Vaatimuksina ovat psykologian maisteri ja vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalueelta sekä 60 opintopisteen tai vastaava aiempi 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus. Lisäksi edellytämme laillistetun psykologin pätevyyttä. 

Työsuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n (Sivista) yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän alussa on 6 kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa 

Osaamispäällikkö Vesa Joutsen puh. 040 586 3338 ja Johtaja Susanna Seitsamo puh. 050 3225921. 

Toivoisimme, että jättäisit itsestäsi myös esittelyvideon hakemuksen lopussa olevan Recright videotyökalun kautta.

Sähköiseen hakemukseen tästä 

Hae tehtävää viimeistään 24.3.2024