Mikä psykoterapian seurauksena muuttuu? Aineistolähtöinen teoreettinen malli psykoterapiassa tapahtuvasta muutoksesta asiakkaiden kuvaamana

Jaana Lilja

Keskustelu oppilaan tuen järjestämisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Subjektitieteellinen näkökulma yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumisesta

Susanna Hellsten, Kirsi Raetsaari & Teemu Suorsa

Itsemääräämisteoria ymmärrettäväksi: pääteesit, suomennokset ja väärinkäsitysten oikaisua

Sami Määttä, Iines Palmu, Nelli Hankonen, Mikko Huhtiniemi,Aki Lehtivuori, Frank Martela, Juho Polet, Kirsi Sjöblom, Minna Stenius & Kati Vasalampi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Sisällysluettelo (1)
Pääkirjoitus (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset artikkelit (3)
Lectio Praecursoria (5)
Psykologiassa tapahtuu (1)
Indeksi (1)
Kirjat (4)
Kirjoittajat (1)

Syömishäiriöoireiden yleisyys korkeakouluopiskelijoilla SCOFF-kyselyllä arvioituna

Julia Laukkanen, Henni Peltonen, Noora Seilo, Kristina Kunttu & Kirsi Honkalampi

Suomenkielisen työyksinäisyysmittarin validointi etä- ja hybridityöläisillä

Samu Kemppinen & Jussi Tanskanen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Uni ja muisti

Jari L. O. Kurkela, Tiina Pirttimäki & Miriam S. Nokia

Videopelaamisen, työkyvyn ja työstä palautumisen suhde: kansallisesti edustava rekisteröity tutkimusraportti

Veli-Matti Karhulahti, Jukka Vahlo, Matti Munukka, Raine Koskimaa & Mikaela Von Bonsdorff

Suomenkielinen Job Crafting Questionnaire: psykometrinen jatkotarkastelu

Petri Karkkola

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Suomenkielisen MAIA-2-mittarin validointitutkimus yleisväestöaineistolla

Katariina Kätkä, Pinja Kettunen, Anu Ruusunen, Soili Lehto, Beate Herbert & Kirsi Honkalampi

Masennusoireista toivutaan, mutta toimintakyky korjaantuu hitaammin: seurantatutkimus avohoidon masennuspotilaista

Henri Koivisto, Henrietta Smolander, Kirsi Honkalampi, Maarit Pakarinen, Anu Ruusunen & Minna Valkonen-Korhonen

Alakoulun oppilaiden sosiaalisen tuen profiilien kehitys ja yhteys opiskeluhyvinvointiin ja koulumenestykseen

Sanna Ulmanen, Tiina Soini, Janne Pietarinen & Kirsi Pyhältö

Koronapandemian aiheuttamat kielteiset tunteet: luontokokemukset puskurina?

Kirsi Salonen, Kalevi Korpela & Katriina Hyvönen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Yksikammioisen sydänvian omaavien 16–17-vuotiaiden nuorten kognitiivinen suoriutuminen

Katja Saarinen, Anne Sarajuuri, Riina Puosi & Erja Poutiainen

Vocational Meaning Survey (VMS) -kyselyn rakenne- ja sisällön validiteetti suomalaisen työelämä- ja uraohjauksen näkökulmasta

Johanna Rantanen, Frank Martela, Elina Auvinen, Katriina Hyvönen & Taru Feldt

Tutkimusmittarien kääntämisestä: esimerkkitapaus itsemääräämisteoriaan perustuvien kyselylomakkeiden kulttuurisesta adaptointi- ja käännösprosessista

Melina Puolamäki, Minttu Palsola, Elina Renko, Mia Silfver & Nelli Hankonen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin kehitys koronapandemian ensimmäisestä aallosta toisen aallon alkuun

Tiia Toivonen & Anne Mäkikangas

Nuoret ja ilmastonmuutos – ilmastonmuutokseen liittyvät lukiolaisnuorten hyvinvointi- ja toimintaprofiilit

Salla Veijonaho & Katariina Salmela-Aro

Psykologinen turvallisuus ja uudistava toiminta

Maarit Kauppi, Minna Toivanen, Marja Känsälä & Kirsi Yli-Kaitala

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kuuluvuuden tunne ja poissaolot maahanmuuttotaustaisilla oppilailla

Jenni Alisaari & Elina Kilpi-Jakonen

Yhteenkuuluvuus ja mielenterveys maahanmuuttajataustaisilla ja Suomessa syntyneillä nuorilla

Katriina Autio, Nina Liukkonen, Reeta Kankaanpää, Mervi Vänskä, Sanni Aalto, Raija-Leena Punamäki & Kirsi Peltonen

Välttelyn rooli, arviointi ja hoito lasten traumaperäisessä stressihäiriössä: tapaustutkimus

Mia Huolman

”Sanoja ymmärrän, mutta kokonaisuutta en.” Tapaustutkimus ITQ-kyselyn käytöstä pakolaispotilailla

Saija-Liisa Kankaanpää, Päivi Korkeala, Pia Solin & Venla Lehti

Pakkomuuttojen ja vainon kokemisen ylisukupolviset jäljet: inkeriläisen toisen ja kolmannen pakkomuuttosukupolven hyvinvointi Suomessa

Elina Turjanmaa

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Haastavatko nykytyön vaatimukset kutsumuksen työhön? Tuloksia suomalaisten opettajien seurantatutkimuksesta

Saija Mauno

Lev Vygotski ja subjektiviteetin teoria

Jussi Silvonen

Psykologisten voimavara- ja riskitekijöiden profiilien yhteys digitalisaation ja työn intensifikaation kokemuksiin media-alalla

Roosa Frantsi, Olga Iltanen, Johanna Rantanen,Taru Feldt & Mikko Villi

Kulttuurienvälisten valmiuksien perustaa tutkimassa: opettajien arkiteoriat ja orientaatiot

Inkeri Rissanen & Elina Kuusisto

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet

Iida Heikkinen, Annamari Järviniemi, Aarno Laitila & Kirsti Kumpulainen

Bruce Wampoldin psykoterapian kontekstuaalinen psykoterapia-ajattelu: kohti psykoterapian metamallia?

Timo Sampolahti & Aarno Laitila

Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla

Jenni Vähäsarja, Ronja Leino, Petri Karkkola & Taina Hintsa

”Mä meen mukaan siihen mikä kiinnostaa”: toimijuuden rakentuminen maisteriopiskelijoiden urasuunnittelupuheessa

Jonna Korhonen & Miira Niska

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla

Heta Tuominen, Markku Niemivirta, Johan Korhonen, Anna Tapola & Riikka Mononen

Pelaamalla kohti joustavaa rationaalilukukäsitettä

Tomi Kärki, Jake Mcmullen, Hilma Halme, Saku Määttä, Erno Lehtinen & Minna

Hannula-Sormunen

Asenteiden, motivaation, sukupuolen ja matematiikan osaamisen yhteydet Suomen PISA 2018 -tutkimuksessa

Jonna Pulkkinen & Jenna Hiltunen

Kiinnostus ja kuormitus lukion matematiikan opinnoissa

Markku Niemivirta, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Maria Rawlings, Anna Tapola & Heta Tuominen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Isien ja äitien reflektiivinen kyky: seurantatutkimus raskauden ajalta kahteen ikävuoteen

Saara Salo, Johanna Sourander, Jari Lipsanen, Marjukka Pajulo & Mirjam Kalland

”Huijarit” tohtorikoulutuksessa

Markku Vanttaja & Hanna Nori

Minätilojen yhteydet tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden oireisiin

Henni Turkulainen, Soila Porkamaa, Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sari Lindeman & Virpi Leppänen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Työstä palautumisen kokemusten yhteys arjen kognitiivisiin virheisiin suomalaisilla opettajilla

Anniina Virtanen, Jessica De Bloom & Ulla Kinnunen

Trauman ruumiillisuudesta psykoterapiassa

Inka Vaalamo

Verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet

Elina Naamanka, Johanna Nukari, Kati Peltonen & Erja Poutiainen

Työn sujuminen, tyytyväisyys työympäristöön ja hyvinvointi monitilatoimistossa

Virpi Ruohomäki, Pia Sirola & Marjaana Lahtinen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Lasten televisionkatselun rajoittamisen sosiaaliset käytänteet

Aku Kallio

Vanhempien käsitykset ihannevanhemman ominaisuuksista sekä yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa

Juuli Halonen, Rosa Rintala, Matilda Sorkkila, Anna Rönkä & Kaisa Aunola

HEXACO-PI-R-persoonallisuuskyselyn suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet: komponenttirakenne ja reliabiliteetit

Alar Kaskikallio, Patrick Jern & Minja Westerlund

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


TEEMANUMERO: LASTEN NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS

Lasten neuropsykologinen kuntoutus Suomessa – kyselytutkimus tekijöistä, sisällöistä ja käytännöistä

Laura Hokkanen, Marja Laasonen, Liisa Klenberg, Kaisa Peltomaa & Vesa Närhi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


TEEMANUMERO: MORAALIN PSYKOLOGINEN TUTKIMUS

Huolenpitoa vai oikeudenmukaisuutta? Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten eettiset ongelmat ja ratkaisukeinot

Soile Juujärvi & Liisa Myyry

Sosiaalityön hyveet – millaisia haasteita hyveiden mukainen toiminta sosiaalityössä kohtaa?

Tyyne Ylinen, Mervi Ruokolainen, Mari Huhtala & Kirsi Juhila

Moraali ja näkökulmanotto historian opetuksessa nuorten vastauksissa

Mia Silfver-Kuhalampi, Jan Löfström & Liisa Myyry

Moraalisen dilemman rakentuminen ja käsittely työyhteisön yhteistyön kehittämistä koskevassa konsultointikeskustelussa 50

Mikko Pohjola, Virpi-Liisa Kykyri, Aarno Laitila & Juha Holma

Moraalinen järjestys ja toimijuuspositiot psykoterapiakeskusteluissa

Katja Kurri & Jarl Wahlström

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Etätyö ja työn imun muutokset kevään 2020 koronakriisin aikana korkeakouluhenkilöstöllä

Anne Mäkikangas, Soile Juutinen, Atte Oksanen & Harri Melin

Suomalaisten rehtorien ja opettajien työhyvinvointiprofiilit koronakeväänä

Katariina Salmela-Aro, Katja Upadyaya & Lauri Hietajärvi

Mobiilipäiväkirjatutkimus korkeakouluopiskelijoiden päivittäisestä opiskeluun liittyvästä stressistä ja stressinhallintakeinoista

Sanna Moilanen, Emmi Lindroos, Asko Tolvanen, Eija Sevón, Laura Autio & Anna Rönkä

Miten psykoterapeutti vastaa, kun asiakas kysyy? Keskustelunanalyyttinen tutkimus psykoterapian lopettamisesta

Merja Kuusela

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Miten saada ihmiset noudattamaan epidemian leviämisen estämiseen liittyviä suosituksia? Käyttäytymistieteiden anti

Nelli Hankonen, Pilvikki Absetz & Frank Martela

Sosiaalisen tuen vaikutus työ- ja toimintakykyyn lyhyessä ja pitkässä psykoterapiassa

Emma Korhonen, Olavi Lindfors & Paul Knekt

Dissosiaatiohäiriöiden kehittyminen ja lasten dissosiaation kohtaaminen

Mia Huolman

Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk litteraturöversikt

Isabella Arponen & Katarina Alanko

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


TEEMANUMERO: IDENTITEETTI ELÄMÄNKULUSSA

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Työstä palautuminen tauoilla ja vapaa-ajalla: palautumisprofiilit ja niiden yhteys työhyvinvointiin

Marjaana Sianoja, Anne Mäkikangas & Ulla Kinnunen

Työn tuunauksen kyselymenetelmien validiteettitarkastelu ja yhteydet työhyvinvointiin

Anne Mäkikangas

Työpaikkaintervention prosessiarviointi: toteutuksen onnistuneisuuteen liittyvät kontekstuaaliset tekijät ja vaikuttavuus kognitiivisen ergonomian interventiossa

Heidi Lahti & Virpi Kalakoski

Opinto-ohjaajien työhyvinvointiprofiilit ja niiden yhteys työn vaatimuksiin ja voimavaroihin

Johanna Rantanen, Anne Mäkikangas, Sauli Puukari & Jussi Silvonen

Työkyky ja eläkeajatukset ikääntyneillä opettajilla – koetun ikäsyrjinnän merkitys

Kaisa Törnroos, Mervi Ruokolainen & Ulla Kinnunen

Suomalaisten rehtorien työhyvinvointiprofiilit, voimavarat ja vaatimukset

Katja Upadyaya, Visajaani Salonen, Antti Ikonen,Minna Huotilainen & Katariina Salmela-Aro

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


”Kymmenjärjestelmä” syömisen ja lihavuuden psykologisten ongelmien ja hoitotavoitteiden määrittelyssä

Maaria Nikunen, Martti T. Tuomisto, Ulla Siljamäki-Ojansuu & Satu-Sisko Koivula

Luonnosta Virtaa -interventio: osallistujien kokemukset ja tunnetilan muutokset

Kirsi Salonen, Katriina Hyvönen, Kalevi Korpela, Heta Saranpää, Jenna Nieminen & Joona Muotka

Psykologityön koetut kompetenssit: kokemuksen ja sovellusalueen merkitys

Matti Kuittinen, Petri Karkkola, Maiju Cankurt, Noora Haapaniemi & Kirsi Honkalampi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Vammaisuus ja elämän tarkoitus näkövammaisen Oskari Lehtivaaran elämäntarinassa

Kari Huuskonen, Vilma Hänninen & Merja Tarvainen

Mitä sydän näkee? Parisuhdetyytyväisyys, ristiriidat ja eroaikeet kaksikulttuurisissa ja suomalais-suomalaisissa liitoissa

Vuokko Malinen

Päihdekuntoutujien retkahtamista ja sen välttämistä koskevat narratiivit laitospäihdekuntoutuksessa

Eeva Ekqvist & Katja Kuusisto

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa kuvaamat auttavat tekijät

Olli Snellman, Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström & Katja Kurri

Mitä sydän näkee? Katsaus interoseption merkitykseen ihmisen tiedonkäsittelylle ja hyvinvoinnille

Pessi Lyyra & Tiina Parviainen

Narratiivinen altistusterapia – uusi menetelmä useita traumatapahtumia kokeneiden lasten hoitoon

Kirsi Peltonen, Jenni Nyberg, Samuli Kangaslampi & Ann-Christin Qvarnström-Obrey

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely

Olli-Pekka Heinimäki, Anne-Elina Salo & Marja Vauras

Uhkaako työn intensiivistyminen työhyvinvointia? Intensiivistymisen yhteys työuupumukseen opetus- ja tutkimustyössä

Jaana Minkkinen, Saija Mauno, Taru Feldt, Heidi Tsupari, Elina Auvinen & Mari Huhtala

Suomenkielisen CORE-10-mittarin psykometriset ominaisuudet ja erottelukyky korkeakouluopiskelija-aineistossa

Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sanna Sinikallio, Noora Seilo, Petri Karkkola, Chris Evans & Kristina Kunttu

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Nuoren aikuisen suru vanhemman kuoleman jälkeen

Lotta-Maija Tiikkainen & Anna Liisa Aho

Seksuaalisuus yliopiston psykologian oppikirjoissa

Camilla Pynninen-Kangas, Sanna Raudaskoski & Marko Salonen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointia ohjausosaamisestaan

Soile Juujärvi & Ossi Salin

Psykologisten perustarpeiden työssä täyttymisen suomenkielinen kysely

Petri Karkkola, Matti Kuittinen & Anja Van Den Broeck

Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen

Anita Lappeteläinen, Eija Sevón & Tanja Vehkakoski

Psykoterapian olemuksesta – psykoterapiailmiöstä eräiden Platonin filosofian näkemysten valossa

Timo Sampolahti & Aarno Laitila

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Noviisina auttamaan – empatian merkitys terapeuttisessa vuorovaikutuksessa

Sampo Mutka, Saija Ruotanen, Aarno Laitila & Katri Kanninen

Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet

Kati Peltonen, Mila Gustavsson-Lilius, Minna Parkkila, Tuula Mentula, Johanna Stenberg & Erja Poutiainen

HOT-pohjaiset verkko- ja mobiili-interventiot nuorten koulutyön tukena

Anne Puolakanaho, Noona Kiuru & Päivi Lappalainen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


TEEMANUMERO: OHJAUSVUOROVAIKUTUS

Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen

Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla

Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Johanna Ruusuvuori & Jaana Laitinen

Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla

Sanna Vehviläinen & Kimmo Svinhufvud

Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa

Mikko Pohjola, Virpi-Liisa Kykyri & Aarno Laitila

Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa

Melisa Stevanovic, Taina Valkeapää, Elina Weiste & Camilla Lindholm

Ymmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa

Mari Wiklund & Melisa Stevanovic

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Sukupuolipuhe eron jälkeiseen vainoamiseen syyllistyneiden miesten haastatteluissa

Salla Kaikkonen, Viola Saukkoriipi & Juha Holma

Korreloiko menestys opiskelijavalinnassa työmotivaation ja sitoutumisen kanssa? Tarkastelussa rajavartijan peruskurssin opiskelijavalinta

Maisa Anttila & Sari Lindblom

Rakenneyhtälömallinnuksen menetelmällisiä ja käsitteellisteoreettisia lähtökohtia käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa

Tuomo Virtanen, Kaisa Haverinen & Markku Leskinen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


KOULULAISTEEMANUMERO

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Liikunnan antidepressiiviset vaikutusmekanismit

Maarit Jansson & Jan-Henry Stenberg

Henkisyysarvo, perimmäisten kysymysten pohdinta ja henkinen hyvinvointi keski-iässä

Merja Hietalahti, Klaus Helkama & Katja Kokko

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Aikuisiän neurogeneesi hippokampuksessa mahdollistaa joustavan toiminnan

Lauri Kantola, Tiina Pirttimäki & Miriam S. Nokia

1900-luvun luovuustutkimuksen suuri linja: intuitio, oivallus ja luovat kohtaamise

Reijo Miettinen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista

Piia Pietilä, Erja Poutiainen, Johanna Nukari, Helena Launiainen, Ulla Arifullen-Hämäläinen, Jaana Sarajuuri & Sanna Koskinen

Yksin jääminen satuttaa – katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen

Aleksi H. Syrjämäki, Pessi Lyyra & Jari K. Hietanen

Äidiksi tulon kulttuurisen mallitarinan rikkoutuminen tahattoman lapsettomuuden läpikäyneiden naisten kertomuksissa

Siru Lehto

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kipupystyvyyskyselyn ominaisuudet tuki- ja liikuntaelinkuntoutujilla

Petri Karkkola & Matti Kuittinen

Uupumusasteisen väsymyksen pysyvyys kahden vuoden aikana: yhteydet työstä palautumiseen vapaa-ajalla

Ulla Kinnunen, Taru Feldt, Kalevi Korpela, Saija Mauno & Marjaana Sianoja

Kuulohallusinaatioiden tutkimus kokijan ja kulttuurin näkökulmasta

Susanne Ådahl

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


TEEMANUMERO: SUOMALAISEN PSYKOLOGIAN HISTORIA

Sielutieteestä psykologiaan – suomalaisen psykologiahistorian haasteita

Jussi Silvonen

Psykologian ensimmäisestä oppituolista 80 vuotta

Lea Pulkkinen

Ester Hjelt psykotekniikan ja ”käytännöllisen psykologian” pioneerina

Juhani Ihanus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (3)
Katsauksia (2)
Psykologia-lehden arkistosta (18)
Kirjoittajat (1)

Yliopiston henkilöstön työn sisällöt ja kokemukset uudistuneesta työympäristöstä

Pia Sirola, Virpi Ruohomäki & Marjaana Lahtinen

Leikistä harrastukseen, hyötyyn ja pelailuun: liikunnan muutosten merkitykset nuorten kilpakirjoituksissa

Katri Kostamo, Kari Mikko Vesala & Nelli Hankonen

Vanhempien kokemus vauvan kuolemasta

Salla Rikander

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Yliopiston henkilöstön työn sisällöt ja kokemukset uudistuneesta työympäristöstä

Työikäisten kognitiivinen suoriutuminen – viitearvotietoja AINO-tutkimuksesta

Johanna Stenberg, Siiri Laari, Jenni Uimonen, Riikka Pihlaja & Erja Poutiainen

Moraaliset intuitiot poliittisen ideologian taustalla

Vilja Helminen

Ensipsykoosipotilaiden mielen teorian taidot Hinting task -tehtävällä arvioituna

Maija Lindgren, Inkeri Heiskanen, Markus M. Jokela, Sebastian Therman, Minna Torniainen-Holm, Tuukka Mehtälä, Ulla Pulkkinen, Greta Voutilainen & Jaana Suvisaari

Yhdessä eteenpäin – vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssi

Krista Koivula

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista

Kirsi Salonen, Kaisa Kirves & Kalevi Korpela

Suomenkielisen MAAS-mittarin psykometrinen rakenne ja yhteydet persoonallisuuspiirteisiin sekä hyvinvointiin

Suvi Naukkarinen, Petri Karkkola, Matti Kuittinen & Hannu Räty

Muutokset Vaihtoehto väkivallalle -ryhmään osallistuneiden miesten parisuhteissa

Noora Nuutinen, Anne Korvenoja & Juha Holma

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Laskemisen sujuvuus toiselta neljännelle luokalle sekä yhteys lukemisen sujuvuuden ja nimeämisnopeuden kanssa

Eija Väisänen & Pirjo Aunio

Psykologinen hyvinvointi työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa interventiossa

Kari Kähönen, Joona Muotka, Petri Näätänen & Katariina Salmela-Aro

Autistisen kognition erityispiirteet ja taustamekanismit

Valentina Kieseppä

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Tapaturman virittämien emootioiden ja traumaoireiden yhteys

Tuuli Turja

Meditaation neuropsykologiaa

Riitta Luukkainen-Markkula

Nuorten uramuuntuvuus toisen asteen opintojen alussa

Emma Timonen, Jussi Silvonen & Marjatta Vanhalakka-Ruoho

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Optogenetiikka – valoa muistitutkimukseen

Jari L. O. Kurkela, Arto Lippo nen, Elisa M. Ruohonen & Piia Astikainen

Sosiaalisia tilanteita pelkäävien käsityksiä ongelman luonteesta ja sen hoidosta

Heta Yli-Länttä

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Kiintymyssuhdeteoria, hoitosuhteet ja dementia: kirjallisuuskatsaus

Taru-Maija Kokkonen

Miten työ vaikuttaa muuhun elämään ja muu elämä työhön: katsaus päiväkirjatutkimuksiin työn ja muun elämän välisestä vuorovaikutuksesta

Merja Taskila-Rissanen, Johanna Rantanen, Saija Mauno & Anna Rönkä

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Vankilateatteri: muutoksen mahdollistaja?

Anna-Maija Pirttilä-Backman, Laura Menard, Mia Silfver-Kuhalampi & Liisa Myyry

Syy–seuraus–vastuu? Seksuaalirikosten osapuolet vastuullisina toimijoina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa

Johanna Kronstedt-Rousi & Riikka Kotanen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


ADHD:n oireiden arviointi opettajan täyttämän kyselylomakkeen avulla

Sari Jämsä, Liisa Klenberg, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen

Muistikysely läheiselle on toimiva menetelmä Alzheimerin taudin seulonnassa

Taija Nortunen, Taina Nybo & † Veijo Pulliainen

Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: tapaustutkimus

Pauliina Isoaho, Samuli Kangaslampi & Kirsi Peltonen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Meluherkkyydellä on tärkeä rooli melun kokemisessa

Anna-Kaisa Vartiainen, Anu W. Turunen, Sari Ung-Lanki & Timo Lanki

CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus yleisväestössä

Hanna Juntunen, Aino Piiparinen, Kirsi Honkalampi,Mikko Inkinen & Aarno Laitila

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Työn vaatimusten yhteys unettomuusoireisiin: työasioiden vatvominen välittävänä tekijänä

Krista Lampi, Kaisa Kirves & Ulla Kinnunen

Pokerin psykologiaa

Michael Laakasuo, Jussi Palomäki & Otto Lappi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisten tutkimusten palautekeskusteluissa

Virpi-Liisa Kykyri, Marika Käenmäki, Sanni Maalehto, Minna Ojanen & Juha Holma

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Palautteenannon tavat ja vuorovaikutus psykologisen tutkimuksen palautekeskustelussa

Maarit Lejon, Siru Vieno, Virpi-Liisa Kykyri & Juha Holma

Mistä psykoterapia rakentuu? Psykoterapian käyttöteorian tarkastelua yhden psykoterapeutin asiakastilanteisiin liittyvän spontaanin ajattelun kautta

Jaana Lilja

Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteva asiakas: nettikysely terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksista

Katarina Alanko, Jenni Häikiö, Sarah Jahnke & Pekka Santtila

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (3)
Lectio Praecursoria (2)
Tapasimme tutkijan (2)
Psykologiassa tapahtuu
Ajankohtaista (8)
Kirjat (2)
Rekisteri
Kirjoittajat (1)

Terveyskäyttäytymisen kehä ja sen merkitys nuorten aikuisten elämäntyytyväisyydelle

Olli Lehtonen, Marja-Leena Kauronen & Valdemar Kallunki

Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen

Helena Thuneberg, Hannu Salmi & Mari-Pauliina Vainikainen

”Olen erittäin hyvä, ellen täydellinen” – haitallinen perfektionismi aikuisiässä

Jaana Haapasalo


Perhetaustan merkitys kavereiden valinnassa ja vertaisryhmän hyväksynnässä

HANNA PELTONIEMI, AURA PESONEN, KAISA AUNOLA, MARJA-KRISTIINA LERKKANEN, JARI-ERIK NURMI & NOONA KIURU

Mitä psykoterapiassa opitaan? Kokemuksia lyhyestä psykodynaamisesta psykoterapiasta ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta

HANNA HAPPO, JARL WAHLSTRÖM & OLAVI LINDFORS

Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen

JUHANI SULANDER, LIISA MYYRY & KLAUS HELKAMA


Psyykkinen hyvinvointi ja neurokognitiivinen suoriutuminen Aspergerin oireyhtymässä aikuisiällä

Janne Sihvonen

Seurantatutkimus eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon

Pia Pihlajasaari, Taru Feldt, Saija Mauno, Anna-Maija Lämsä & Mari Huhtala

Ryhmävertaistuki ja sen seuraukset – vanhempien kokemukset lapsen kuoleman jälkeen

Elina Botha, Marja Kaunonen & Anna Liisa Aho


Lasten stressinsäätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä

Eira Suhonen, Nina Sajaniemi, Alisa Alijoki, Risto Hotulainen, Mari Nislin & Elina Kontu

Peli poikki – virtuaalituki rahapeliongelmiin: kuvaus osallistujista ja kokemuksia hoitomuodosta

Sari Castrén & Tuuli Lahti

Turvattomasti kiintynyt asiakas psykoterapiasuhteessa. Kliininen tapaustutkimus

Outi Hietanen


Asiakkaiden kuvaukset ongelmistaan ennen ja jälkeen tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian

Marjut Forsell, Juhani Laakso, Marja Saarenheimo, Hannu Räty & Kirsi Honkalampi

Henkisen, fyysisen ja seksuaalisen lähisuhdeväkivallan vaikutukset psykososiaaliseen hyvinvointiin

Heli Siltala, Juha Holma & Maria Hallman-Keiskoski

Keski-ikäisten naisten masennuspolkuja

Anne-Maarit Turunen & Vilma Hänninen

Vanhemman lapsensa kanssa viettämän ajan yhteys lapsen koulutaitoihin ensimmäisellä luokalla

Sanna Kärmeniemi & Kaisa Aunola


latest 2013-05-06

Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä

Laura Lahtela, Anna-Maria Rajala, Katja Kokko, Eija Räikkönen & Taru Feldt

Kuinka tutkia tervettä kognitiota vain yhden potilaan avulla: tapaustutkimusten logiikka kognitiivisessa neuropsykologiassa

Jussi Valtonen

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen

Tiedonmuodostus, ammattien välinen kilpailu ja keksimisen logiikka – mitä ”tieteellisyys” on psykologin käytännön työssä?

Vesa Talvitie


latest 2013-04

Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys

Janne Lepola, Satu Laitinen & Anu Kajamies

Opiskelijoiden ryhmäohjaus ja sen tuloksellisuus: tapaustutkimus

Helena Puhakka & Merja Koivuluhta


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Lectio praecursoria (1)
Tapasimme tutkijan (1)
Keskustelua (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-03

Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt

EMMI ENLUND, MARI LUOKKANEN & TARU FELDT

Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia

MAIJA TIRKKONEN & ULLA KINNUNEN


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Lectio praecursoria (1)
Tapasimme tutkijan (1)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-02

Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla

Riku Perhoniemi & Jari Hakanen

Auttavatko delegointi ja priorisointi työ–perhe-ristiriitatilanteessa? Suorat ja puskuroivat yhteydet työ–perhe-rikastuttamisen kokemuksiin hoito- ja palvelualalla

Merja Taskila-Rissanen, Saija Mauno, Mervi Ruokolainen & Marika Rantanen


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (1)
Tapasimme tutkijan (2)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-01

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin

Sanna Kervinen & Kaisa Aunola

Arvot, luottamus ja kompetenssi nuorten ympäristöpoliittisen osallistumisen selittäjinä

Annukka Vainio & Riikka Paloniemi


lastest 2012-05-06

TEEMANUMERO: 50 VUOTTA SOSIAALIPSYKOLOGIAA HELSINGIN YLIOPISTOSSA


lastest 2012-04

Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät

Irma Jaakkola, Kaisa Kanerva & Minna Kyttälä

Maskuliinisuus miesten masennustarinoissa

Jukka Valkonen, Vilma Hänninen & Olavi Lindfors


lastest 2012-03

Aikaansaamattomuuden psykologiaa

Mikko Inkinen, Johannamikkonen, Annamari Heikkilä, Mika Tukiainen & Sari Lindblom-Ylänne

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (2)
Toimintasuunnitelma

lastest 2012-02

Aikaansaamattomuuden psykologiaa

Mikko Inkinen, Johanna Mikkonen, Annamari Heikkilä, Mika Tukiainen & Sari Lindblom-Ylänne

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska


latest 2012-01

Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon ensitapaamisissa

Maria Rakkolainen

Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa

Maria Rakkolainen & Leena Ehrling

Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin

Tytti Artkoski, Katja Kuusisto & Pekka Saarnio


latest 2011-06

Vauvan kahdenkeskinen leikki äidin ja isän kanssa – perheiden erot yhteissäätelyssä ennustavat lapsen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä

Maija Lundén & Maarit Silvén

Miten kehittää psykoterapioita?

Sanna Aulankoski

Aristoteleen psykologiasta

Henri Kauhanen


latest 2011-05

Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä

Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru

Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta

Juhani Sulander, Klaus Helkama, Marko Elovainio & Martti Arffman

WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus

Matti Vanhanen & Rauni Laulumaa


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (1)
Lectio Praecursoria (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2011-04

Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?

Liisa Möttönen & Mirka Hintsanen

Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa - tapaustutkimus

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò

Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde

Emilia Suviala


latest 2011-02-03

TEEMANUMERO: LUKIVAIKEUS

Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään

Lukivaikeuden selityksiä

Tutkimuksesta kentälle


latest 2011-01

Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit

Lauri Nummenmaa

Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Niklas Granö, Marjaana Karjalainen, Arja Itkonen, Virve Edlund, Jukka Anto, Erkki Saari & Mikko Roine


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista toimituksesta (2)