Indeksi 2013, 48. vuosikerta

Pääkirjoitus

Mähönen, T. A. 
Myrskyn jälkeen 
(1, 2–3)

Mähönen, T. A. 
Hetkinen 
(2, 86–87)

Ruusuvirta, T. 
Eteenpäin 
(3, 174–175)

Ruusuvirta, T. 
Laatua paperilla ja ilman 
(4, 254–255)

Punamäki, R.-L. 
Vanhemmuus, vuorovaikutus ja vauvuus 
(5–6, 336–337)


Tieteelliset artikkelit

Enlund, E., Luokkanen, M. & Feldt, T. 
Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt 
(3, 176–195)

Flykt, M. & Ahlqvist-Björkroth, S. 
Raskausajan mielikuvat vanhemmuuden ja lapsen kehityksen ennustajina 
(5–6, 338–355)

Isosävi, S. & Lundén, M. 
Vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksellinen yhteissäätely 
(5–6, 371–382)

Kervinen, S. & Aunola, K. 
Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin 
(1, 4–16)

Korja, R. & Lindblom, J. 
Dynaamiset perhesuhteet vauvaperheissä 
(5–6, 356–370)

Kouvo, A., Korja, R. & Ahlqvist-Björkroth, S.
Vanhemman kiintymyssuhderepresentaatiot ja vanhempi-lapsisuhde 
(5–6, 383–401)

Lepola, J., Laitinen, S. & Kajamies, A.
Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys 
(4, 256–273)

Perhoniemi, R. & Hakanen, J.
Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla 
(2, 88–101)

Puhakka, H. & Koivuluhta, M.
Opiskelijoiden ryhmäohjaus ja sen tuloksellisuus: tapaustutkimus 
(4, 274–291)

Punamäki, R.-L. & Isäsävi, S.
Varhainen vuorovaikutus ja vanhemman trauma: analyysi vaikutuspoluista ja suojaavista tekijöistä 
(5–6, 417–430)

Salo, S. & Flykt, M.
Lapsen ja vanhemman välisen emotionaalisen saatavillaolon merkitys lapsen kehityksessä ja hyvinvoinnissa 
(5–6, 402–416)

Taskila-Rissanen, M., Mauno, S., Ruokolainen, M. & Rantanen, M.
Auttavatko delegointi ja priorisointi työ–perhe-ristiriitatilanteessa? Suorat ja puskuroivat yhteydet työ–perhe-rikastuttamisen kokemuksiin hoito- ja palvelualalla 
(2, 102–123)

Tirkkonen, M. & Kinnunen, U.
Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia (3, 196–210)

Vainio, A. & Paloniemi, R.
Arvot, luottamus ja kompetenssi nuorten ympäristöpoliittisen osallistumisen selittäjinä 
(1, 17–31)


Lectio praecursoria

Finell, E.
Kuinka kansalliset symbolit ovat yhteydessä maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin?
(2, 124–127)

Henning-Lindblom, A.
Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land? Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige
(3, 211–215)

Honkaniemi, L.
Hakijat henkilövalintatilanteessa: persoonallisuustyypit, reaktiot ja kaunistelu
(5–6, 431–434)

Leminen, A.
Johdettujen ja taivutettujen sanojen neurokognitiivinen prosessointi
(1, 32–36)

Niemi, M.
Lapsen ominaisuudet, perheen resurssit ja vanhempi-lapsisuhde lapsen kehityksen ennustajana
(4, 301–305)

Pakarinen, E.
Ohjausvuorovaikutuksen laadun yhteys esiopetusikäisten oppimiseen ja motivaatioon
(3, 220–223)

Räikkönen, E.
Riippuuko kaikki ajoittumisesta?
(4, 296–300)

Räsänen, E.
Dialogeja parisuhdeväkivaltaa tehneiden miesten ryhmäinterventioissa
(5–6, 438–442)

Seppälä, T.
Luottamusta ja yhteistyötä työorganisaatioissa
(1, 37–40)

Silinskas, G.
Vanhempien tuki auttaa lasta oppimaan
(4, 292–295)

Torniainen, M.
Kognitiiviset häiriöt skitsofreniassa: yhteys sairauden riskitekijöihin ja kliinisiin piirteisiin
(5–6, 435–437)

Vasalampi, K.
Nuorten koulutustavoitteet ja kouluhyvinvointi opintojen nivelvaiheissa
(3, 216–219)

Wahlström, M.
Muutos kommunikaatioteknologioissa vaikuttaa inhimillisen ajattelun kehittymiseen
(2, 128–132)


Tapasimme tutkijan

Erkki Heinonen
(1, 42)

Vesa Närhi
(3, 224)

Johanna Ruusuvuori
(2, 135)

Emma Salo
(2, 134)

Paula Salo
(3, 225)

Elisabet Service
(1, 43)

Juho Strömmer
(4, 306)


Psykologiassa tapahtuu

Ahtola, A.
Tieteellinen neuvottelukunta haastavan tehtävän edessä
(2, 136–137)

Hakoköngäs, E.
Sosiaalipsykologian päivät: Ihminen maailmassa – maailma ihmisessä
(1, 54–56)

Niemi, P., Nurmi, J.-E., Santtila, P., Poskiparta, E. & Hyönä, J.
”Normaalitiedekö” psykologian tutkijan kohtalo?
(1, 44–53)

Ruohomäki, V.
Ilmastonsuojelua ja elämänlaatua – etätyö on ekoteko
(1, 57–62)

Ruohomäki, V.
Kuinka haluamme työskennellä tulevaisuudessa? Eurooppalaista työ- ja organisaatiopsykologiaa
(4, 307–310)


Keskustelua

Mähönen, T. A.
Rasismista, lääkkeestä ja rasismilääkkeestä
(4, 311–312)

Toimittajan kynästä: Tutkimukseen voi luottaa – vai voiko?
(1, 63–65)

Toimittajan kynästä: Vaikuta tiedolla
(2, 138–140)

Toimittajan kynästä: Tiede kuuluu kaikille
(3, 226–229)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013
(3, 230–232)


Ajankohtaista toimituksesta

Pietarilaisten terveysasenteet
Positiivisen psykologian curriculum
Tekeekö luomuruoka meistä pahoja?
Äidit ja lasten tulevaisuus
Psykologian ”Nobel-palkinnot” vuonna 2012
Masennus lisää tapaturmariskiä
Millainen on verotus hyvässä yhteiskunnassa?
Loppusuoralla
Hyvinvoivat äidit käyvät töissä
Erityisopettajien murheet
Toimitus suosittelee
(1, 66–76)

Opettajien näkemys nettikiusaamisesta
Rakkauden psykologiaa
Lasten ja nuorten reuma
Autismin yleisyys
Suosituksia toistettavuuden lisääntymiseksi psykologiassa
Pelasta avioliittosi 21 minuutissa
Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmista
Mistä keski-iän kriisi johtuu?
Toimitus suosittelee
(2, 141–151)

Heikentääkö ikä muistia?
Huumoria
Työpaikkaväkivalta lisää stressiä
Nelivuotiaat tytöistä ja pojista
Mistä tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Miehinen suru
Toimitus suosittelee
(3, 233–239)

Kopiointi opinnäytetöissä
Britannian psykologit: mielenterveysongelmien diagnosoinnista luovuttava
Vanhuuden voimavarat
Miksi kaikki eivät käyttäydy ulospäin suuntautuneesti?
Psykologian historian keskus – The Center for the History of Psychology
Kohuttu DSM-5 julkaistiin – tutkimusrahoittajat hylkäsivät
Syöpöttely ja kielteiset tunteet
Posttraumaattinen stressi ja vanhusten muisti
Hyvä ruoka, parempi mieli?
Toimitus suosittelee
(4, 313–323)

Lisääkö työn epävarmuus sydäntaudin riskiä?
Kaksostutkimuksia motivaatiosta
Persoonallisuus ja työ
Pysyykö Ahmed ylpeänä?
Viisaus ja hyvä elämä
Bahaman vanhemmat ja nuoret
Vauvat oppijoina
Toimitus suosittelee
(5–6, 444–450)


Kirjat

Kauranen, V.
Onko masennusta edes olemassa?; Maisel, E.: Rethinking depression. How to shed mental health labels and create personal meaning
(2, 152–153)

Kettunen, J.
Kateus työelämässä; Vesterinen, P.-L. (toim.): Kateus työelämässä
(5–6, 451)

Kinnunen, M.
Vaikea, vapauttava tahdonvoima; Baumeister, R. F. & Tierney, J.: Willpower. Why self-control is the secret to success
(4, 324–325)

Kotkavirta, J.
Psykoanalyysin käsitteistä ja tiedostamattomasta; Talvitie, V.: Foundations of psychoanalytic theories. Project for a scientific enough psychoanalysis
(3, 242–244)

Lammi, I.
Sosiaalitieteilijä vaarallisilla vesillä; Hakim, C.: Honey money. Why attractiveness is the key to success
(3, 240–241)

Lindfors, O.
Psykoterapiat Suomessa; Huttunen, Matti O. & Kalska, H.: Psykoterapiat
(2, 154–155)

Miettinen, A.
Markkinointiin perustuvaa lääketiedettä; Healy, D.: Pharmageddon
(4, 326–327)

Miettinen, A.
Psykooseista, ei heikkohermoisille; Williams, P.: Rethinking madness. Towards a paradigm shift in our understanding and treatment of psychosis
(1, 78–79)

Miettinen, H.
Tuppisuut puhemyllyjen pidoissa; Cain, S.: Hiljaiset. Introverttien manifesti
(3, 245)

Mäkinen, K.
Löytöretkeilijän lokikirja; Majava, H.: Psykoterapia ihmismielen löytöretkenä. Psykiatrin kirjoituksia vuosien varrelta
(1, 80)

Nyman-Luotonen, T.
ADHD:sta arkisesti; Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.): ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki; Virta, M. & Salakari, A.: ADHD-aikuisen selviytymisopas
(5–6, 452)

Pohjanheimo, E. 
Uusi johtamisen psykologia; Haslam, S. A., Reicher, S. D. & Platow, M. J.: Uusi johtamisen psykologia
(3, 246–247)

Salminen, S.
Maalta kaupunkiin; Helkama, K. & Olakivi, A. (toim.): Pyhtää: yhteiskunnallinen ja psykologinen muutos. Sosiaalipsykologista seurantatutkimusta 1975–2007
(4, 328)

Sipponen, M.
Mielen mysteereitä – regressio hypnoterapiassa; Hunter, C. R. & Eimer, B. N.: The art of hypnotic regression therapy. A clinical guide
(5–6, 453–454)

Kirjauutuuksia
(1, 81)
(2, 156–157)
(3, 248–249)
(4, 329)
(5–6, 455)


Psykologian rekisteri

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt
(2, 158–169)


English summaries

English summaries
(1, 82–83)
(2, 170–171)
(3, 250–251)
(4, 330–331)
(5–6, 456–461)