Indeksi 2014, 49. vuosikerta

Pääkirjoitus

Ruusuvirta, T.
Julkaisupaineita
(1, 2–3)

Ruusuvirta, T.
Arkista metodiikkaa
(2, 94–95)

Ruusuvirta, T.
Ahaa!
(3, 182–183)

Ruusuvirta, T.
Kärpäsen surinaa
(4, 250–251)

Ruusuvirta, T.
Kaloja ja juttuja
(5, 322–323)

Ruusuvirta, T.
Erityisen turhia vaikeuksia
(6, 402–403)


Tieteelliset artikkelit

Berg, S., Poutanen, M., Kangas, T., Peltomaa, K., Korkman, M., Lahti-Nuuttila, P. & Hokkanen, L.
Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin
(1, 41–63)

Botha, E., Kaunonen, M. & Aho, A. L.
Ryhmävertaistuki ja sen seuraukset – vanhempien kokemukset lapsen kuoleman jälkeen
(4, 283–298)

Castrén, S. & Lahti, T.
Peli poikki – virtuaalituki rahapeliongelmiin: kuvaus osallistujista ja kokemuksia hoitomuodosta
(3, 198–210)

Forsell, M., Laakso, J., Saarenheimo, M., Räty, H. & Honkalampi, K.
Asiakkaiden kuvaukset ongelmistaan ennen ja jälkeen tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian
(2, 96–112)

Haapasalo, J.
”Olen erittäin hyvä, ellen täydellinen” – Haitallinen perfektionismi aikuisiässä
(6, 436–450)

Happo, H., Wahlström, J. & Lindfors, O.
Mitä psykoterapiassa opitaan? Kokemuksia lyhyestä psykodynaamisesta psykoterapiasta ja voimavarasuuntautuneesta lyhytterapiasta
(5, 339–354)

Hietanen, O.
Turvattomasti kiintynyt asiakas psykoterapiasuhteessa. Kliininen tapaustutkimus
(3, 211–223)

Kärmeniemi, S. & Aunola, K.
Vanhemman lapsensa kanssa viettämän ajan yhteys lapsen koulutaitoihin ensimmäisellä luokalla
(2, 135–151)

Lahtela, L., Rajala, A.-M., Kokko, K., Räikkönen, E. & Feldt, T.
Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä
(1, 4–22)

Lehtonen, O., Kauronen, M.-L. & Kallunki, V.
Terveyskäyttäytymisen kehä ja sen merkitys nuorten aikuisten elämäntyytyväisyydelle
(6, 404–419)

Peltoniemi, H., Pesonen, A., Aunola, K., Lerkkanen, M.-K., Nurmi, J.-E. & Kiuru, N.
Perhetaustan merkitys kavereiden valinnassa ja vertaisryhmän hyväksynnässä
(5, 324–338)

Pihlajasaari, P., Feldt, T., Mauno, S., Lämsä, A.-M. & Huhtala, M.
Seurantatutkimus eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon
(4, 267–282)

Sihvonen, J.
Psyykkinen hyvinvointi ja neurokognitiivinen suoriutuminen Aspergerin oireyhtymässä aikuisiällä
(4, 252–266)

Siltala, H., Holma, J. & Hallman-Keiskoski, M.
Henkisen, fyysisen ja seksuaalisen lähisuhdeväkivallan vaikutukset psykososiaaliseen hyvinvointiin
(2, 113–120)

Suhonen, E., Sajaniemi, N., Alijoki, A., Hotulainen, R., Nislin, M. & Kontu, E.
Lasten stressinsäätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä
(3, 184–197)

Sulander, J., Myyry, L. & Helkama, K.
Valtaorientaatio ja epäoikeudenmukaisuuden uhrin havaitseminen
(5, 355–369)

Talvitie, V.
Tiedonmuodostus, ammattien välinen kilpailu ja keksimisen logiikka – mitä ”tieteellisyys” on psykologin käytännön työssä?
(1, 64–75)

Thuneberg, H., Salmi, H. & Vainikainen, M.-P.
Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen
(6, 420–435)

Turunen, A.-M. & Hänninen, V.
Keski-ikäisten naisten masennuspolkuja
(2, 121–134)

Valtonen, J.
Kuinka tutkia tervettä kognitiota vain yhden potilaan avulla: tapaustutkimusten logiikka kognitiivisessa neuropsykologiassa
(1, 23–39)


Lectio praecursoria

Heinonen, E.
Terapeuttien ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet ennustajina yhteistyö-suhteelle ja vaikuttavuudelle psykoterapiassa
(6, 451–453)

Hirvonen, R.
Temperamentti ja oppimiskokemukset koululaisten työskentelytapojen taustalla
(3, 229–233)

Huhtala, M.
Toimivat hyveet: eettinen organisaatiokulttuuri työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisten työtavoitteiden kontekstina
(4, 299–303)

Kettunen, J. E.
Huomiottajäämishäiriö liuotushoidetuilla ja hoidon ulkopuolelle jääneillä oikeanpuoleisen aivoinfarktin sairastaneilla potilailla
(4, 304–308)

Laakso, V.
Huojentuuko terveyskeskuspotilas lääkärin vastaanotolla?
(2, 152–154)

Lampinen, A.
Sosiaalisten rajojen hallinta yhteisöpalveluiden kontekstissa
(5, 370–373)

Peltola, S.
Yrittäjyys organisaatiokontekstissa: proaktiivinen yhteistyö tuottaa tulosta
(6, 454–457)

Peltomaa, K.
”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa
(5, 374–379)

Seppälä, P.
Työn imu: psykometrinen, psykososiaalinen ja psyko-fysiologinen näkökulma
(3, 224–228)

Seppänen, M.
Musiikillisen asiantuntijuuden vaikutus äänten havainto-oppimiseen
(1, 76–79)


Tapasimme tutkijan

Sari Castrén
(1, 80)

Laura Hokkanen
(5, 380)

Juha Holma
(5, 381)

Kirsi Honkalampi
(3, 234)

Jukka Hyönä
(6, 458)

Inari Sakki
(6, 459)


Keskustelua

Alanne, S. & Wahlberg, K.-E.
Psykoterapeutin ammatti-nimikkeeseen johtava musiikkiterapiakoulutus
(5, 382–385)

Vihanto, M.
Psykologia ja taloustiede
(6, 460–466)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014
(3, 236–238)

Ajankohtaista toimituksesta
Kahvitauot purkavat stressiä
Yksinäisyys heikentää vanhusten kognitiivisia taitoja
Psykologia-lehden toimitus kiittää arvioijia
Toimitus suosittelee
(1, 81–84)

Toimitus suosittelee
(2, 157)

Toimitus suosittelee
(3, 239–240)

Jukka Tontti muistoissamme
Toimitus suosittelee
Suomen psykologisen seuran hallitukselta
(4, 309–311)

Ajankohtaista

Häkkinen, J., Näsänen, R. & Kalakoski, V.
Muistamme Ilpo Kojoa
(5, 386)

Toimitus suosittelee
(5, 387)
(6, 467–468)


Kirjat

Kalska, H.
Kliinikko, oletko taikurin apuri?;
Coles, S., Keenan, S. & Diamond, B. (toim.): Madness contested. Power and practice
(2, 158–160)

Kaitaro, T.
Psykoterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen uusi allianssi;
Laaksonen, R. & Ranta, M. (toim.): Introduction to neuropsychotherapy. Guidelines for rehabilitation of neurological and neuropsychiatric patients throughout the lifespan
(5, 390–392)

Kuusela, P.
Taistelevan tutkijan ja tutkimuksen monet kasvot;
Suoranta, J. & Ryynänen, S.: Taisteleva tutkimus
(5, 393–394)

Lindfors, K.
Psyykkinen poikkeavuus muuttuvana konstruktiona;
Pietikäinen, P.: Hulluuden historia; Horwitz, A. V. & Wakefield, J. C.: All we have to fear: Psychiatry’s transformation of natural anxieties into mental disorders
(1, 85–86)

Niska, M.
Vuorovaikutuksen sosiologiaa tai sosiaalipsykologiaa;
Goffman, E.: Vuorovaikutuksen sosiologia (suom. Kaisa Koskinen, esipuhe Eeva Luhtakallio)
(2, 161)

Puohiniemi, M.
Miehisen hierarkian historiaa;
Markkola, P., Östman, A. C. & Lamberg, M. (toim.): Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia
(6, 470–471)

Rytivaara, A., Haapasalmi, I. & Eskola, J.
Hikari ja Lintsari ysiluokkalaisina;
Hoikkala, T. & Paju, P.: Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys
(3, 241–243)

Salminen, S.
Työstä elinvoimaa?;
Riikonen, E.: Työ ja elinvoima
(4, 314)

Suhonen, K.
Parisuhteessa ratkotaan muistoja;
Pruuki, H., Timoria, M. & Väätäinen, H.: Pari suhteessa
(4, 312–313)

Takala, E.
Luovuuden estämisestä ja edistämisestä;
Uusikylä, K.: Luovuus kuuluu kaikille
(5, 389–390)

Wahlbeck, J.-C.
Kiehtova matka jungilaisuuden ytimeen;
Ehnberg, L.: Unia, satuja ja myyttejä
(6, 469)

Kirjauutuuksia
(1, 87)
(2, 162–163)
(3, 244)
(4, 315–316)
(5, 395–396)
(6, 472)


Psykologian rekisteri 2013

Pro gradu tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat
(2, 164–175)


English summaries

English summaries
(1, 88–91)
(2, 176–179)
(3, 245–247)
(4, 317–319)
(5, 397–399)
(6, 473–475)