Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02/2015)

Pääkirjoitus

Timo Ruusuvirta: Johtoja päätöksistä 82

Tieteelliset artikkelit

Virpi-Liisa Kykyri, Marika Käenmäki, Sanni Maalehto, Minna Ojanen & Juha Holma: Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisten tutkimusten palautekeskusteluissa  84

Lectio praecursoria

Hely Innanen: Työolojen ja suoritus- ja sosiaalisten strategioiden rooli työhyvinvoinnissa 108

Tapasimme tutkijan

Nelli Hankonen 114

Ulla Anttila 115

Psykologiassa tapahtuu

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta: Konsultoiva koulupsykologityö – suositus hyvistä käytännöistä 116

LIITE 1: Annarilla Ahtola & Mari-Pauliina Vainikainen: Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ Suomessa 118

LIITE 2: Mari-Pauliina Vainikainen & Annarilla Ahtola: Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta 129

Ajankohtaista

Toimitus suosittelee 141

Kirjat

Timo Klemola: Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito (Eeva Kallio) 142

Anna Rotkirch: Yhdessä. Lasten kasvatus ei ole yksilölaji (Taina Laajasalo) 144

Kirjauutuuksia 145

Psykologian rekisteri 2014 146

English Summaries 159

Kirjoittajat 160