Lectio Praecursoria

Suomalaisten ekspatriaattien sopeutuminen monikulttuuriseen ympäristöön

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Brysselissä noin 50 prosenttia väestöstä on ulkomaista alkuperää, ja väestössä on arviolta 170 eri kansallisuutta edustettuna. Tämän vuoksi Brysseliä voidaan pitää oikeana monikulttuuristen tutkimusten ulkoilmalaboratoriona. Asuessani itse Brysselissä huomasin, että minulla on poikkeuksellinen mahdollisuus tutkia monikulttuurisuuden vaikutuksia, ja valitsin tutkimuskohteekseni suomalaiset ekspatriaatit. Suomi on, verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, poikkeuksellisen homogeeninen maa väestörakenteeltaan. Lähtö- ja kohdemaan väestörakenteen erilaisuus oli hedelmällinen lähtökohta tälle tutkimukselle. Lisäksi, laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on tärkeää ymmärtää syvällisesti kohderyhmän kulttuuria ja ilmausten kulttuurisidonnaisia merkityssisältöjä. Koska itse olen suomalainen ja lisäksi ekspatriaatin puoliso, minulla oli valmiudet ymmärtää kohderyhmän kertomuksia. Väitöskirjassani olen yleisesti ottaen kiinnostunut eurooppalaisten sopeutumisesta monikulttuuriseen Eurooppaan mutta keskityn suomalaisiin käytännön syistä.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.