Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2015)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Auttamisjärjestelmä kriisissä 322

Tieteelliset artikkelit

Sari Jämsä, Liisa Klenberg, Pekka Lahti-Nuuttila  & Laura Hokkanen: ADHD:n oireiden arviointi opettajan täyttämän kyselylomakkeen avulla 324

Taija Nortunen, Taina Nybo & † Veijo Pulliainen: Muistikysely läheiselle on toimiva menetelmä Alzheimerin taudin seulonnassa 342

Pauliina Isoaho, Samuli Kangaslampi & Kirsi Peltonen: Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: tapaustutkimus 355

Lectio praecursoria

Ilona Hallikainen: Kognitiivinen toimintakyky ja sairauden eteneminen Alzheimerin taudissa: pitkäaikaisseuranta ja psykososiaalisen intervention vaikutus. ALSOVA-tutkimus 373

Miika Vähämaa: Ryhmät episteemisinä yhteisöinä – ryhmien erityisasema sosiaalisesti validin tiedon tuottajina 377

Maija Lindgren: Psykoottisenkaltaiset oireet ja psykoosin ennustaminen nuorisopsykiatrisilla potilailla 382

Tapasimme tutkijan

Jari Hakanen 387

Psykologiassa tapahtuu

Virpi Ruohomäki: Ihmisten johtaminen turbulenssissa. Eurooppalaista työ- ja organisaatiopsykologiaa 388

Ajankohtaista

Toimitus suosittelee 391

Kirjat

Liisa Myyry, Salla Ahola, Marja Ahokas & Inari Sakki (toim.): Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus (Vilma Hänninen) 392

Carol Kiriakos & Kimmo Svinhufvud: Tohtoritakuu. Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle
ja tutkijalle
 (Eeva Takala) 394

Kirjauutuuksia 396

English Summaries 397

Kirjoittajat 400