Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (06/2015)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Tieteellisen kirjoittamisen taito 402

Teemannumeron johdanto

Satu Venäläinen: Sosiaalipsykologisia avauksia rikollisuuteen 404

Tieteelliset artikkelit

Anna-Maija Pirttilä-Backman, Laura Menard, Mia Silfver-Kuhalampi & Liisa Myyry: Vankilateatteri: muutoksen mahdollistaja? 406

Johanna Kronstedt-Rousi & Riikka Kotanen: Syy–seuraus–vastuu? Seksuaalirikosten osapuolet vastuullisina toimijoina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa 418

Keskustelua

Suvi Aarnio, Sirkku Lindstam & Teppo Mattsson: Vakavien rikosten sovittelu – uhrin näkökulma 433

Lectio praecursoria

Mette Ranta: Polut aikuisuuteen – kehitystehtävät, taloudelliset resurssit ja toimijuus 439

Vuokko Malinen: Uuspari. Uusperheen parisuhde ja koulutuksellisen intervention mahdollisuudet sen tukemiseen 445

Tapasimme tutkijan

Jarl Wahlström 451

Ajankohtaista

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen määrällisen tutkimusaineiston pohjalta 452

Toimitus suosittelee 465

Kirjat

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.): Positiivisen psykologian voima (Mia Dufva) 466

Klaus Helkama: Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää? (Esa Pohjanheimo) 468

Aini Liljakumpu: Uskonnon varjot. Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä (Katri Suhonen) 470

Kirjauutuuksia 472

English Summaries 474

Indeksi 2015, 50. vuosikerta 476

Kirjoittajat 480