Tieteelliset Artikkelit

Vankilateatteri: muutoksen mahdollistaja?

Vankilateatteri on Suomessa uusi kuntouttavan toiminnan muoto. Tutkimuksessa on kartoitettu vankilateatterin vaikuttavuutta haastattelemalla kahteen Taittuu ry:n vankilateatteriprojektiin osallistuneita vankeja (= 8) ja projekteja läheltä seuranneita vartijoita (= 11). Haastatteluissa osallistujat raportoivat vankilateatterin vaikutuksina muun muassa avoimuuden ja rohkeuden lisääntymistä, kohentunutta itsetuntoa, muita kohtaan tunnettua suurempaa arvostusta, pelon voittamista ja toimintakyvyn parantumista. Tulokset ovat samankaltaisia ulkomailla tehtyjen, vankilateatterin vaikuttavuutta kartoittavien tutkimusten kanssa. Haastatellut vartijat olivat kokeneet teatteriprojektien vaikutuksen vankeihin pääosin myönteisesti tai neutraalisti. Itsen ylittämisen kokemus, positiivisen palautteen saaminen, vankilan ulkopuolelta tulleen ohjaajan merkitys ja ryhmäpaine nähtiin suurimpina tekijöinä vankien positiiviselle muutokselle. Muutoksen ei kuitenkaan katsottu olleen pitkäaikainen. Vartijat eivät nähneet vankilateatterilla olleen vaikutusta oman työnsä sisältöön tai työyhteisönsä toimintaan. Vankilateatterin pitkäaikaisvaikutuksia ei ole kartoitettu toiminnan pilotoinnin vielä jatkuessa, mutta niin aiemmat ulkomaiset tutkimukset kuin omat tuloksemme viittaavat toiminnan merkittävään muutospotentiaaliin.

Avainsanat: vankilateatteri, vaikuttavuus, kuntoutuminen, muutos

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.