Keskustelua

Vakavien rikosten sovittelu – uhrin näkökulma

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Tarkastelemme tässä keskustelupuheenvuorossa vakavien rikosten sovittelua restoratiivisen oikeuden osana, ja näkökulmana on, miten sovittelu voi auttaa vakavan rikoksen uhria. Lisäksi pohdimme tekijöitä, jotka vaikuttavat uhrin tai hänen omaistensa valmiuteen osallistua vakavien rikosten sovitteluun. Lähdekirjallisuuden lisäksi esittämämme näkemykset perustuvat keskusteluihin, joita kävimme Kriminaalihuollon tukisäätiön edustajien, projektijohtaja Arja Konttilan ja projektisuunnittelija Anna Helimon, sekä Rikosuhripäivystyksen edustajan, kehitysjohtaja Jaana Koivukankaan kanssa. Teimme myös kyselyn Länsi-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen sovitteluohjaajille. Kiitämme heitä kaikkia saamastamme tuesta. Työssä esitetyt muotoilut ja tulkinnat ovat omiamme.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.