Indeksi

Indeksi 2015, 50. vuosikerta

Pääkirjoitus

Ruusuvirta, T.
Puolet sadasta
(1, 2–3)

Ruusuvirta, T.
Johtoja päätöksistä
(2, 82–83)

Ruusuvirta, T.
Henkilökysymyksiä
(3, 162–163)

Vainikainen, M.-P.
Uusia tuulia
(4, 242–243)

Vainikainen, M.-P.
Auttamisjärjestelmä kriisissä
(5, 322–323)

Vainikainen, M.-P.
Tieteellisen kirjoittamisen taito
(6, 402–403)


Teemanumeron johdanto

Venäläinen, S.
Sosiaalipsykologisia avauksia rikollisuuteen
(6, 404–405)


Tieteelliset artikkelit

Alanko, K., Häikiö, J., Jahnke, S. & Santtila, P.
Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteva asiakas: nettikysely terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksista
(1, 46–53)

Isoaho, P., Kangaslampi, S. & Peltonen, K.
Narratiivisen altistusterapian (NET) vaikutus kognitiivisiin prosesseihin ja mielenterveyteen: tapaustutkimus
(5, 355–372)

Juntunen, H., Piiparinen, A., Honkalampi, K., Inkinen, M. & Laitila, A.
CORE-OM-mittarin suomalainen validointitutkimus yleisväestössä
(4, 257–276)

Jämsä, S., Klenberg, L., Lahti-Nuuttila, P. & Hokkanen, L.
ADHD:n oireiden arviointi opettajan täyttämän kyselylomakkeen avulla
(5, 324–341)

Kronstedt-Rousi, J. & Kotanen, R.
Syy–seuraus–vastuu? Seksuaalirikosten osapuolet vastuullisina toimijoina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa
(6, 418–432)

Kykyri, V.-L., Käenmäki, M., Maalehto, S., Ojanen, M. & Holma, J.
Jatkosuunnitelmien asiakaslähtöisyys psykologisten tutkimusten palautekeskusteluissa
(2, 84–107)

Laakasuo, M., Palomäki, J. & Lappi, O.
Pokerin psykologiaa
(3, 180–193)

Lampi, K., Kirves, K. & Kinnunen, U.
Työn vaatimusten yhteys unettomuusoireisiin: työasioiden vatvominen välittävänä tekijänä
(3, 164–179)

Lejon, M., Vieno, S., Kykyri, V.-L. & Holma, J.
Palautteenannon tavat ja vuorovaikutus psykologisen tutkimuksen palautekeskustelussa
(1, 4–27)

Lilja, J.
Mistä psykoterapia rakentuu? Psykoterapian käyttöteorian tarkastelua yhden psykoterapeutin asiakastilanteisiin liittyvän spontaanin ajattelun kautta
(1, 28–45)

Nortunen, T., Nybo, T. & Pulliainen, V. †
Muistikysely läheiselle on toimiva menetelmä Alzheimerin taudin seulonnassa
(5, 342–354)

Paukkeri, V., Pakarinen, E., Lerkkanen, M.-K. & Poikkeus, A.-M.
Alaryhmätarkastelu matemaattisten taitojen kehityksestä esiopetuksesta neljännelle luokalle
(4, 277–291)

Pirttilä-Backman, A.-M., Menard, L., Silfver-Kuhalampi, M. & Myyry, L.
Vankilateatteri: muutoksen mahdollistaja?
(6, 406–417)

Vartiainen, A.-K., Turunen, A. W., Ung-Lanki, S. & Lanki, T.
Meluherkkyydellä on tärkeä rooli melun kokemisessa
(4, 244–256)


Lectio praecursoria

Airila, A.
Työn piirteet, persoonalliset tekijät ja hyvinvointi – 13 vuoden pitkittäistutkimus
(4, 293–296)

Borchers, P.
”Tällasetkin asiat vaikuttaa” – psykoosien tarpeen mukainen hoito ja psykiatrien sisäinen keskustelu
(1, 54–57)

Hallikainen, I.
Kognitiivinen toimintakyky ja sairauden eteneminen Alzheimerin taudissa: pitkäaikaisseuranta ja psykososiaalisen intervention vaikutus. ALSOVA-tutkimus
(5, 373–376)

Innanen, H.
Työolojen ja suoritus- ja sosiaalisten strategioiden rooli työhyvinvoinnissa
(2, 108–113)

Järnefelt, H.
Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa
(4, 301–305)

Klenberg, L.
Toiminnanohjauksen arviointi ja kehittyminen kouluiässä
(4, 297–300)

Laaksonen, M.
Potilaiden soveltuvuus lyhyeen ja pitkään psykoterapiaan
(3, 200–204)

Lindgren, M.
Psykoottisenkaltaiset oireet ja psykoosin ennustaminen nuorisopsykiatrisilla potilailla
(5, 382–386)

Malinen, V.
Uuspari. Uusperheen parisuhde ja koulutuksellisen intervention mahdollisuudet sen tukemiseen
(6, 445–450)

Ranta, M.
Polut aikuisuuteen: kehitystehtävät, taloudelliset resurssit ja toimijuus
(6, 439–444)

Saarentalo-Vuorimäki, J.
Suomalaisten ekspatriaattien sopeutuminen monikulttuuriseen ympäristöön
(3, 209–212)

Setälä, S.
Ihmismieli ja iltapäivälehtien lööpit – tutkimuskehys
(3, 194–199)

Syväoja, H.
Oppimistulokset – riittävästi liikuntaa, kohtuudella ruutuaikaa
(1, 58–61)

Turunen, T.
Selviytyminen koulusurmien jälkeen. Teoriapohjaisen psykososiaalisen tuen ja kiintymyssuhteen merkitys toipumiselle
(3, 205–208)

Virtala, P.
Sointujen käsittelyä aivoissa muokkaavat synnynnäiset valmiudet, kehitys ja koulutus
(3, 213–217)

Vähämaa, M.
Ryhmät episteemisinä yhteisöinä – ryhmien erityisasema sosiaalisesti validin tiedon tuottajina
(5, 377–381)


Tapasimme tutkijan

Ulla Anttila
(2, 115)

Jari Hakanen
(5, 387)

Nelli Hankonen
(2, 114)

Kaisa Malinen
(3, 219)

Miriam Nokia
(1, 62)

Kirsi Peltonen
(3, 218)

Mette Ranta
(1, 63)

Jarl Wahlström
(6, 451)


Psykologiassa tapahtuu

Ahtola, A. & Vainikainen, M.-P.
LIITE 1: Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ Suomessa
(2, 118–128)

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta
Konsultoiva koulupsykologityö – suositus hyvistä käytännöistä
(2, 116–117)

Ruohomäki, V.
Ihmisten johtaminen turbulenssissa. Eurooppalaista työ- ja organisaatiopsykologiaa
(5, 388–390)

Vainikainen, M.-P. & Ahtola, A.
LIITE 2: Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta
(2, 129–140)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015
(3, 221–223)


Keskustelua

Aarnio, S., Lindstam, S. & Mattsson, T.
Vakavien rikosten sovittelu – uhrin näkökulma
(6, 433–438)

Hankonen, N.
Ryhmäeroja ei voi todeta silmämääräisesti eikä vaikutuskehiä poikkileikkausaineistolla: kommentti tutkimukseen Lehtonen ym. 2014
(3, 224–226)

Piha, S.
Evoluutiopsykologia ja taloustiede
(4, 306–309)


Ajankohtaista

Hankonen, N.
Tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttaminen hyvinvoinnin edistämisessä: terveyspsykologian symposium joulukuussa 2014
(1, 70–72)

Hautamäki, A., Hautamäki, J., Wahlström, J. & Wahlström, R.
Habitus – homo academicus – taisteleva humanismi
(1, 68–69)

Hautamäki, J.
Psykologian 50. vuosikerta: päätoimittajat ja toimitussihteerit
(1, 64–66)

Niemi, P.
Professori emeritus Johan von Wright
(4, 310)

Pirttilä-Backman, A.-M. & Menard, R.
Serge Moscovici 14.6.1925–15.11.2014
(1, 67)

Raita, E.
Identiteeteistä interventioihin – sosiaalipsykologian päivät 2014
(1, 69)

Vainikainen, M.-P.
Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen määrällisen tutkimusaineiston pohjalta
(6, 452–464)

Toimitus suosittelee
(1, 73)
(2, 141)
(3, 227)
(4, 311)
(5, 391)
(6, 465)


Kirjat

Dufva, M.
Hyvinvoinnin peruspilarit löytyvät positiivisesta psykologiasta;
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.): Positiivisen psykologian voima
(6, 466–467)

Dufva, M.
Uusi työväline peruskouluikäisten arviointiin ja kuntoutukseen;
Aro, T., Järviluoma, E., Mäntylä, M., Mäntynen, H., Määttä, S. & Paananen, M.: Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin
(4, 313–314)

Hakoköngäs, E.
Historiallista näkökulmaa suomalaiseen sosiaalipsykologiaan;
Lahikainen, A. R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (toim.): Sosiaalipsykologian sukupolvet
(3, 234–236)

Häkkinen, M.
Freudin telepatia- ja uskontoaiheisia kirjoituksia;
Freud, S.: Mooses, telepatia ja paholainen. Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939
(3, 228–229)

Häkkinen, M.
Nainen on alttiimpi häpeälle;
Reenkola, E.: Nainen ja häpeä
(3, 230–231)

Hänninen, V.
Arkisen ajattelun lähteillä, oikeudenmukaisuuden hengessä;
Myyry, L., Ahola, S., Ahokas, M. & Sakki, I. (toim.): Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus
(5, 392–393)

Kallio, E.
Ajattelun tuolle puolen;
Klemola, T.: Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito
(2, 142–143)

Laajasalo, T.
Alussa oli äiti ja yhteisö;
Rotkirch, A.: Yhdessä. Lasten kasvatus ei ole yksilölaji
(2, 144)

Lång, M.
Hankaluudetta emme selviä?;
Kaski, S. & Nevalainen, V.: Ikävät ihmiset: kuinka selviytyä hankalien tyyppien kanssa
(4, 314–315)

Miettinen, H.
Vuorovaikutuksen ytimessä on mentalisaatio;
Bateman, A. & Fonagy, P.: Mentalisaatioon perustuva hoito. Epävakaan persoonallisuushäiriön käytännön hoito-opas
(3, 232–233)

Pohjanheimo, E.
Arvotutkimuksen ytimissä;
Helkama, K.: Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää?
(6, 468–469)

Suhonen, K.
Hengelliseen väkivaltaan on vaikea saada apua;
Liljakumpu, A.: Uskonnon varjot. Hengellinen väkivalta kristillisissä yhteisöissä
(6, 470–471)

Takala, E.
Kasvatuksen kaaostila?;
Viljamaa, J.: Kuka täällä oikein määrää? Lapsiperheen kasvatuskirja
(4, 312)

Takala, E.
Takuulla tohtoriksi?;
Kiriakos, C. & Svinhufvud, K.: Tohtoritakuu. Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle
(5, 394–395)

Takala, E.
Tehotuotettua oppineisuutta – tieteellisen viestinnän pelikentän hahmottelua;
Karvonen, E., Kortelainen, T. & Saarti, J.: Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään
(1, 74–75)

Kirjauutuuksia
(1, 76)
(2, 145)
(3, 237)
(4, 316)
(5, 396)
(6, 472–473)


Psykologian rekisteri 2014

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat
(2, 146–158)


English summaries

English summaries
(1, 77–79)
(2, 159)
(3, 238–239)
(4, 317–319)
(5, 397–399)
(6, 474–475)