Ajankohtaista

Geenit, ympäristö ja musiikki – musiikin havaitsemisen kaksostutkimus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Selvitin havaintopsykologian ja käyttäytymisgenetiikan alaan sijoittuvassa pro gradu tutkielmassani ”Nature, nurture, and music – A population-based twin study of music perception” (urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191013), missä määrin perintö- ja ympäristötekijät selittävät yksilöiden välisiä eroja kyvyssä havaita ja erotella musiikin eri piirteitä. Aiempien tutkimusten mukaan perintötekijät selittävät merkittävän osan näistä eroista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin käytetty varsin yksinkertaisia ärsykkeitä, kuten äänipareja, tai tutkittu muistinvaraista kykyä tunnistaa sävelkorkeuspoikkeamia. Tämä rajoittaa tuloksista tehtäviä päätelmiä musiikin havaitsemisen suhteen.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.