Kirjat

Tunteiden luonne ja autenttisuus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Mikko Salmela: True emotions. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2014.

Mikko Salmelan True emotions teos jakautuu kahteen osaan, joilla on eri tavoitteet: ensimmäinen osa on omistettu kognitiivisten toimintojen roolille emootioissa, toinen taas tunteiden autenttisuudelle ja totuudellisuudelle eli sille, miten luotettavasti tunteet heijastavat todellisuutta. Salmela tarjoaa kumpaankin aihekokonaisuuteen uusia näkökulmia. Ne alkavat katsauksella aiempaan kirjallisuuteen ja päätyvät kunkin luvun lopussa johtopäätöksiin, jotka kumuloituvat läpi teoksen kirjoittajan omiksi näkemyksiksi ja vedetään yhteen teoksen viimeisessä luvussa. Filosofista argumentointia ja empiirisiä tutkimustuloksia hyödyntävä esitys on erittäin kiinnostava. Lukija saattaa kuitenkin ihmetellä, mikä yhdistää teoksen kahta teemaa. Johdantoluvussa liikutaan teemasta toiseen antamatta vastausta tähän kysymykseen. Vasta teoksen lopussa annetaan vastaus: tunteiden autenttisuuden pohdinta ei ole mielekästä, jos tunteet ovat kognitiosta riippumattomia ja elävät omaa elämäänsä eri tasolla tiedonkäsittelyä kuin kokijansa uskomukset, halut ja arvot.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.