Pääkirjoitus

Pääkirjoitus (02/2016): Julkisuuspaineita

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Ihmistieteissä tutkimustulokset perustuvat yleensä todennäköisyyksiin. A:sta seuraa usein B, toisinaan C, joskus myöskin D ja erittäin harvoin E. Voi silti olla perusteltua väittää, että A ennustaa B:tä. Usein joudumme kuitenkin vain toteamaan, että ilmiöt ovat keskenään yhteydessä mutta niiden välinen syy-seuraussuhde on epäselvä tai että yhteys saattaakin selittyä jollain ulkopuolisella yhteisellä tekijällä. Tutkimustuloksia esitellessään vastuullisesti toimiva tutkija ei yksinkertaista maailmaa liikaa vaan kertoo rehellisesti, mitä tuloksista voidaan päätellä ja mitä ei. Lisäksi hän kuvaa tarkkaan oman tutkimuksensa rajoitukset. Hyvä tutkija on tietoinen, että paras yhteinen ymmärryksemme jostain ilmiöstä perustuu aina jossain määrin ristiriitaiseen tietoon ja että tieto kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Tutkijan tehtävänä on nimenomaan koetella ristiriitoja uusien oivalluksien saavuttamiseksi.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.