Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04/2016)

 

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Opetussuunnitelma uudistuu – muuttuuko koulu? 242

Tietteelliset Artikkelit

Eija Väisänen & Pirjo Aunio: Laskemisen sujuvuus toiselta neljännelle luokalle sekä yhteys lukemisen sujuvuuden ja nimeämisnopeuden kanssa 244

Kari Kähönen, Joona Muotka, Petri Näätänen & Katariina Salmela-Aro: Psykologinen hyvinvointi työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa interventiossa 262

Valentina Kieseppä: Autistisen kognition erityispiirteet ja taustamekanismit 274

Lectio praecursoria

Ritva Torppa: Sisäkorvaistutelasten äänen korkeuteen liittyvät havaintotaidot: kuulomuistin, tarkkaavuuden ja musiikin merkitys 286

Elina Weiste: Vuorovaikutus terapiasuhteen rakentamisen kulmakivenä 290

Essi Sairanen: Tunteiden hyväksyminen helpottaa painonhallintaa 294

Otto Mäkelä: Liiketoimintamallien ja tietojohtamisen yhdistäminen 297

Jaana-Piia Mäkiniemi: Eettisen ruoanvalinnan sosiaalipsykologiaa 299

Tapasimme tutkijan

Jussi Silvonen 303

Patrick Jern 304

Keskustelua

Sakari Katajamäki: Unitutkimusta voi soveltaa kirjallisuuteenkin 305

Kirjat

Matti Hyrck: Onko Jumala hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen? (Katri Suhonen) 308

Marja-Liisa Manka: Stressikirja. Mistä virtaa? (Harri Virolainen) 310

Sonja Strömsholm, Emilia Lahti, Lauri Järvilehto & Meeri Koutaniemi: Sisu (Anne Haikola) 312

Kirjauutuuksia 315

English Summaries 317

Kirjoittajat 320