Tieteelliset Artikkelit

Autistisen kognition erityispiirteet ja taustamekanismit

Autismikirjon häiriöissä esiintyvää kognitiivista profiilia määrittää ristiriitaisuus. Häiriöt voivat vaikeuttaa vakavasti sosiaalista kanssakäymistä ja näkyä vaikeuksina vuorovaikutuksessa, mutta samaan aikaan kirjon häiriöihin voi liittyä erityistaitoja, jotka joskus kehittyvät poikkeuksellisiksi. Vaikka autismikirjon häiriöissä esiintyy älyllistä kehitysvammaisuutta, ei poikkeuksellisen korkea älykkyysosamäärä ole tavatonta. Autismiin liitetään myös erityiskykyjä eli savant-taitoja, kuten äärimmäisen nopeaa päässälaskentaa tai huomattavia musikaalisia kykyjä. Erityisesti kognitiivinen ristiriitaisuus tulee esiin älykkyystesteissä, joissa autismikirjon häiriön diagnoosin saaneet henkilöt saavat korostuneen epätasaisia profiileja. Tässä katsauksessa käsittelen autistista kognitiota sekä siihen liitettyä epätasaista älykkyysprofiilia. Esittelen kaksi ehdotusta mekanismeista, jotka voivat olla tämän kognitiivisen erikoisuuden taustalla. Huolimatta autistisen kognition erilaisuudesta ei-autistiseen nähden se ei ole lähtökohtaisesti huonompaa, ja standardoidut älykkyystestit saattavat antaa siitä rajoittuneen kuvan.

Avainsanat: autismi, kognitio, älykkyys

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.