Tieteelliset Artikkelit

Ensipsykoosipotilaiden mielen teorian taidot Hinting task -tehtävällä arvioituna

Sosiaalisen toimintakyvyn heikentyminen on psykoosisairauksien näkyvimpiä piirteitä. Ongelmat sosiaalisessa kognitiossa voivat selittää toimintakyvyn puutteita jopa enemmän kuin muut psykoosiin liittyvät kognitiiviset muutokset. Sosiaalisen kognition osa-alueista psykoosiin näyttäisi liittyvän puutteita erityisesti mielen teorian taidoissa eli kyvyssä havainnoida ja tulkita toisen mielensisältöjä. Tämä tutkimus tarkasteli ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastuneiden nuorten aikuisten (N = 56) mielen teorian taitoja käyttäen Hinting task -mittarin suomenkielistä käännöstä. Väestötietojärjestelmästä poimittiin kaltaistettu verrokkiaineisto (N = 51). Ensipsykoosiin sairastuneet suoriutuivat mielen teorian taitoja mittaavasta tehtävästä verrokkeja heikommin (Cohenin d = 0.55). Tästä erosta 68 prosenttia kuitenkin selittyi yleisellä kognitiivisella heikentymisellä, erityisesti puutteilla episodisessa muistissa. Toimintakyvyltään parhaan potilasneljänneksen mielen teorian taidot olivat yhtä hyvät kuin verrokeilla. Skitsofreniadiagnoosin saaneet suoriutuivat tehtävästä verrokkeja heikommin myös kun muun kognition vaikutus huomioitiin. Ensipsykoosiin sairastuneiden ja väestöverrokkien suomenkielisen Hinting task -tehtävän tulokset vastaavat hyvin kansainvälisiä löydöksiä. Erityisesti skitsofreniassa mielen teorian taitojen pulmat ovat nähtävissä jo sairauden varhaisvaiheissa ja ovat muusta kognitiosta osittain riippumattomia.

Avainsanat: sosiaalinen kognitio, mielen teoria, Hinting task, ensipsykoosi, skitsofrenia, kognitio

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.