Indeksi

Indeksi 2016, 51. vuosikerta

Pääkirjoitus

Vainikainen, M.-P.
Aineistonhallintaa
(6, 398–399)

Vainikainen, M.-P.
Arviointipaineita
(5, 322–323)

Vainikainen, M.-P.
Julkisuuspaineita
(2, 82–83)

Vainikainen, M.-P.
Liikkuvuutta lasten kustannuksella?
(3, 162–163)

Vainikainen, M.-P.
Opetussuunnitelma uudistuu – muuttuuko koulu?
(4, 242–243)

Vainikainen, M.-P.
Tiedemaailma myllerryksessä
(1, 2–3)


Tieteelliset artikkelit

Helminen, V.
Moraaliset intuitiot poliittisen ideologian taustalla
(6, 422–435)

Kieseppä, V.
Autistisen kognition erityispiirteet ja taustamekanismit
(4, 274–284)

Koivula, K.
Yhdessä eteenpäin – vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssi
(6, 455–468)

Kokkonen, T.-M.
Kiintymyssuhdeteoria, hoitosuhteet ja dementia: kirjallisuuskatsaus
(1, 4–16)

Kurkela, J. L. O., Lipponen, A., Ruohonen, E. M. & Astikainen, P.
Optogenetiikka – valoa muistitutkimukseen
(2, 84–94)

Kähönen, K., Muotka, J., Näätänen, P. & Salmela-Aro, K.
Psykologinen hyvinvointi työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa interventiossa
(4, 262–273)

Lindgren, M., Heiskanen, I., Jokela, M.M., Therman, S., Torniainen-Holm, M., Mehtälä, T., Pulkkinen, U., Voutilainen, G. & Suvisaari, J.
Ensipsykoosipotilaiden mielen teorian taidot Hinting task -tehtävällä arvioituna
(6, 436–454)

Luukkainen-Markkula, R.
Meditaation neuropsykologiaa
(3, 182–190)

Naukkarinen, S., Karkkola, P., Kuittinen, M. & Räty, H.
Suomenkielisen MAAS-mittarin psykometrinen rakenne ja yhteydet persoonallisuuspiirteisiin sekä hyvinvointiin
(5, 343–359)

Nuutinen, N., Korvenoja, A. & Holma, J.
Muutokset Vaihtoehto väkivallalle -ryhmään osallistuneiden miesten parisuhteissa
(5, 360–372)

Salonen, K., Kirves, K. & Korpela, K.
Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista
(5, 324–342)

Stenberg, J., Laari, S., Uimonen, J., Pihlaja, R. & Poutiainen, E.
Työikäisten kognitiivinen suoriutuminen – viitearvotietoja AINO-tutkimuksesta
(6, 400–421)

Taskila-Rissanen, M., Rantanen, J., Mauno, S. & Rönkä, A.
Miten työ vaikuttaa muuhun elämään ja muu elämä työhön: katsaus päiväkirjatutkimuksiin työn ja muun elämän välisestä vuorovaikutuksesta
(1, 17–53)

Timonen, E., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M.
Nuorten uramuuntuvuus toisen asteen opintojen alussa
(3, 191–208)

Turja, T.
Tapaturman virittämien emootioiden ja traumaoireiden yhteys
(3, 164–181)

Väisänen, E. & Aunio, P.
Laskemisen sujuvuus toiselta neljännelle luokalle sekä yhteys lukemisen sujuvuuden ja nimeämisnopeuden kanssa
(4, 244–261)

Yli-Länttä, H.
Sosiaalisia tilanteita pelkäävien käsityksiä ongelman luonteesta ja sen hoidosta
(2, 95–109)


Lectio praecursoria

Hankamäki, J.
Sosiaalipsykologian sydän – George H. Mead ja symbolinen interaktionismi sosiaalipsykologian tutkimustraditioissa ja toimijuuden teoriassa
(3, 218–225)

Iiskala, T.
Sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely yhteisöllisissä oppimisprosesseissa
(2, 113–117)

Kangasniemi, A.
Kohti fyysisesti aktiivisempaa elämäntapaa omiin arvoihin sitoutumalla
(2, 118–123)

Lappalainen, P.
Teknologia- ja internetpohjaiset psykologiset interventiot mielialan ja hyvinvoinnin edistämisessä: hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvien interventiomenetelmien arviointi
(2, 124–127)

Leminen, S.
Elävät laboratoriot avoimina innovaatioverkkoina – verkot, roolit ja innovaatiot
(3, 209–212)

Litmanen, T.
Stressaavaa, tärkeää ja palkitsevaa: miten korkeakouluopiskelijat kokevat opiskelunsa eri ympäristöissä
(1, 54–57)

Lohvansuu, K.
Aivojen herätevasteet puheääniin vauvoilla ja lapsilla, joilla on perinnöllinen lukivaikeusriski
(2, 128–131)

Mäkelä, O.
Liiketoimintamallien ja tietojohtamisen yhdistäminen
(4, 297–298)

Mäkiniemi, J.-P.
Eettisen ruoanvalinnan sosiaalipsykologiaa
(4, 299–302)

Niska, M.
Kuka palvelee ketä poliittisten toimijoiden edistäessä yrittäjyyttä?
(2, 110–112)

Pihlajasaari, P.
Eettinen organisaatiokulttuuri tukee työhyvinvointia ja sitouttaa johtajia
(3, 213–217)

Sairanen, E.
Tunteiden hyväksyminen helpottaa painonhallintaa
(4, 294–296)

Tikkanen, S.
Lapsen tutkimusprosessi muutostapahtumana vanhemman kannalta
(1, 58–63)

Torppa, R.
Sisäkorvaistutelasten äänen korkeuteen liittyvät havaintotaidot: kuulomuistin, tarkkaavuuden ja musiikin merkitys
(4, 286–289)

Turunen, M.
Tietoisuuskehäinen johtaminen
(5, 373–377)

Uski, S.
Minän esittäminen yhteisöpalveluissa: profiilityöllä aitouteen
(5, 378–381)

Weiste, E.
Vuorovaikutus terapiasuhteen rakentamisen kulmakivenä
(4, 290–293)


Tapasimme tutkijan

Annarilla Ahtola
(2, 132)

Patrick Jern
(4, 304)

Sanna Koskinen
(3, 226)

Airi Lampinen
(5, 383)

Mona Moisala
(1, 65)

Juha Salmitaival
(1, 64)

Jussi Silvonen
(4, 303)

Katja Upadyaya
(3, 227)


Psykologiassa tapahtuu

Haavisto, M.-L. & Lipsanen, J.
Muutokset Wechslerin yleisen kognitiivisen kyvyn testeissä
(1, 66–71)

Hautamäki, J.
Jokohaman julistus ja manifesti – psykologiaa maailmalla
(5, 384–389)

Nuutinen, H., Hankonen, N., Honkalampi, K., Kinnunen, M. & Logren, A.
Ensimmäinen kansallinen terveyspsykologian päivä Helsingissä 30.10.2015
(2, 133)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016
(3, 228–230)


Keskustelua

Katajamäki, S.
Unitutkimusta voi soveltaa kirjallisuuteenkin
(4, 305–307)


Ajankohtaista

Seesjärvi, E.
Geenit, ympäristö ja musiikki – musiikin havaitsemisen kaksostutkimus
(1, 72)

Toimitus suosittelee
(1, 74)

Toimitus suosittelee
(3, 231)


Kirjat

Alanne, S.
Psykodynaaminen musiikkipsykoterapia Euroopassa – reunahuomautuksia; de Backer, J. & Sutton, J. (toim.): The music in music therapy. Psychodynamic music therapy in Europe: Clinical, theoretical and research approaches
(2, 138–139)

Alho, K. & Silva, J. F.
Tunteiden luonne ja autenttisuus; Salmela, M.: True emotions
(1, 75–76)

Haikola, A.
Sisu: kohti ääretöntä ja sen yli; Strömsholm, S., Lahti, E., Järvilehto, L. & Koutaniemi, M.: Sisu
(4, 312–313)

Kettunen, J. E.
Ihmisen mieli – mieltä etsimässä?; Hari, R., Järvinen, J., Lehtonen, J., Lonka, K., Peräkylä, A., Pyysiäinen, I., Salenius, S., Sams, M. & Ylikoski, P.: Ihmisen mieli
(2, 135–137)

Lehtinen, M.
Tunteista Winnicottin jäljillä;Veikkolainen, M. & Pohjamo, R.:  Tunteiden syvät vedet
(6, 469–470)

Räsänen, P.
Turvallisuuden kokemus on tärkein oppimisen perusta; Ahtola, A. (toim.): Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen
(5, 390)

Saarinen, J. A
Filosofisesti psykoanalyysistä; Kotkavirta, J.: Tuhkaa ja timanttia I – kirjoituksia filosofiasta ja psykoanalyysistä
(3, 233–234)

Salminen, S.
Vuosikello esimiehille; Pohjanheimo, E.: Työyhteisön vuosi. Sosiaalipsykologinen selviytymisopas
(3, 232–233)

Suhonen, K.
Jumalan paikka psykoanalyysissa; Hyrck, M.: Onko Jumala hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen?
(4, 308–309)

Virolainen, H.
Vähemmän stressiä työpaikoille; Manka, M.-L.: Stressikirja. Mistä virtaa?
(4, 310–311)

Wahlström, J.
Psykologinen näkökulma hoitotyöhön; Lindberg, M., Louheranta, O., Mustonen, K., Salo, O. & Stenius, J.: Psykoterapeuttinen hoitosuhde
(2, 140–141)

Kirjauutuuksia
(1, 77)

Kirjauutuuksia
(2, 142)

Kirjauutuuksia
(3, 236)

Kirjauutuuksia
(4, 315–316)

Kirjauutuuksia
(5, 391–392)

Kirjauutuuksia
(6, 471)


Psykologian rekisteri 2015

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat
(2, 143–157)


English summaries

English summaries
(1, 78–79)

English summaries
(2, 158–159)

English summaries
(3, 237–239)

English summaries
(4, 317–319)

English summaries
(5, 393–395)

English summaries
(6, 472–475)