Lectio Praecursoria

Sukupuolella on merkitystä terapiassa

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Sukupuolella on merkitystä. Sukupuoli vaikuttaa siihen, millaisia mahdollisuuksia meillä on, mihin koemme velvollisuutta, ja mitä meiltä odotetaan. Sukupuolella on vaikutusta muun muassa siihen, millaisia merkityksiä sanomisillemme, tekemisillemme ja olemuksellemme annetaan. Sukupuoli vaikuttaa siihen, miten meitä tulkitaan ja miten meitä kohdellaan. Käsite sukupuolittuneisuus viittaa siihen, miten nämä sukupuoleen liittyvät käsitykset, odotukset ja tulkinnat perustuvat eriytyneisiin ja usein vastakkaisiksi ajateltuihin sukupuolirooleihin, miehen ja naisen rooleihin. Sukupuolittaminen alkaa jo lapsuudessa ja näkyy esimerkiksi siinä, millaisia leluja ja värejä tytöille ja pojille valitaan, millä sanoilla heitä kuvaillaan ja millä äänenpainoilla heille puhutaan. Sukupuoli ei ole vain biologinen ominaisuus, vaan se rakentuu sosiaalisessa kanssakäymisessä, kun toimimme ja tulkitsemme toistemme toimia sen kautta, mikä kulttuurissa ymmärretään miehille tai naisille ominaiseksi. Naiset voivat kohdata enemmän ulkonäkönsä kommentointia ja perheeseen liittyviä kysymyksiä työmaailmassa kuin miehet. Toisaalta miehet voivat kokea ristiriitaisia odotuksia esimerkiksi vahvuuden ja herkkyyden osoittamisen välillä parisuhteessa. Sukupuoli kytkeytyy seksuaalisuuteen, ruumiillisuuteen, maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen. Vaikka nykyinen käsitys sukupuolesta on kaksijakoista roolitusta monimuotoisempi, perinteinen jaottelu on edelleen vallalla monissa yhteiskunnan käytänteissä, useiden pariskuntien ja perheiden arjessa sekä monien yksilöiden käsityksissä itsestään.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.