Tieteelliset Artikkelit

Kielellisiin ja sosiaalisten taitojen vaikeuksiin liittyvät toiminnanohjauksen piirteet esikouluiässä

Toiminnanohjauksen taidoilla on suuri merkitys koulussa pärjäämiselle, ja ne ennustavat koulumenestystä jopa akateemisia taitoja paremmin. Esiopetusvuoden aikana toiminnanohjaustaitoja voidaan arvioida esikoulunryhmien tilanteissa kyselymenetelmien avulla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia toiminnanohjauksen piirteitä ilmenee lapsilla, joilla esikoulussa on havaittu kielellisten ja/tai sosiaalisten taitojen vaikeuksia. Tutkimus on osa Pienten lasten Keskittymiskyselyn (PikkuKesky) standardointitutkimusta. Esikouluikäisten tutkimusaineisto (= 323) jaettiin esikouluopettajien täyttämän Taitokyselyn perusteella kielellisten taitojen vaikeuksien (= 21), sosiaalisten taitojen vaikeuksien (= 39) ja kielellisten ja sosiaalisten taitojen vaikeuksien (= 8) ryhmiin sekä kontrolliryhmään (= 255). Toiminnanohjaustaitoja arvioitiin PikkuKeskyn 44 väittämän avulla. Esikoulun arjessa toiminnanohjauksen vaikeuksia oli enemmän niillä lapsilla, joilla oli kielellisten ja/tai sosiaalisten taitojen vaikeuksia, kuin kontrollilapsilla. Lapsilla, joilla oli havaittu kielellisten taitojen vaikeuksia, toiminnanohjauksen vaikeudet painottuivat tarkkaamattomuuteen ja aloitteettomuuteen, kun taas lapsilla, joilla oli sosiaalisten taitojen vaikeuksia, oli enemmän inhibitiovaikeuksia. Kielellisten ja sosiaalisten taitojen vaikeuksien ryhmällä toiminnanohjauksen pulmat olivat laaja-alaisia. Kyselylomakkeita käyttäen voitiin siis todeta, että niillä lapsilla, joilla on erilaisia kehityksen vaikeuksia, on myös toisistaan poikkeavia toiminnanohjauksen piirteitä. Näiden piirteiden havaitseminen esikouluaikana on tärkeää. Kyselylomakkeilla saadaan tietoa lapsen arjen toimintakyvystä, mikä tarjoaa hyvän pohjan esiopetuksen ja tulevan koulun tukitoimien suunnittelemiseen.

Avainsanat: toiminnanohjaus, kielelliset taidot, sosiaaliset taidot, kyselymenetelmät, esiopetus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.