Tieteelliset Artikkelit

Suomenkielisen CORE-10-mittarin psykometriset ominaisuudet ja erottelukyky korkeakouluopiskelija-aineistossa

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomenkielisen Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE-10) -lyhytversion psykometristä rakennetta sekä tarkasteltiin, millä katkaisurajoilla CORE-10 soveltuu psyykkisen kuormittuneisuuden ja ahdistuneisuuden sekä masentuneisuuden seulontaan opiskelija-aineistossa. Aineiston muodostivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat suomalaiset korkeakouluopiskelijat, joille tehtiin sähköposti- ja paperikysely. Kokonaisvastausprosentti oli 31 (n = 3 110). Psyykkistä kuormittuneisuutta arvioitiin CORE-10:n lisäksi General Health Questionnaire (GHQ-12) -mittarilla. Ajankohtaisista masennus- ja ahdistusoireista sekä lääkärin toteamasta masennuksesta kysyttiin erillisillä kysymyksillä. CORE-10:n erottelukykyä tutkittiin ROC-käyrän avulla. CORE-10 osoittautui sisäisesti johdonmukaiseksi ja luotettavaksi psyykkisen kuormittuneisuuden arviointimenetelmäksi. Tässä aineistossa optimaaliseksi katkaisurajaksi suhteessa ajankohtaiseen psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen osoittautui CORE-10 ≥ 10 pistettä. GHQ-12:n katkaisurajan mukaiselle psyykkiselle kuormittuneisuudelle katkaisurajaksi soveltui myös CORE-10 ≥ 9 pistettä ja ahdistuneisuudelle pistemäärä CORE-10 ≥ 11. Päivittäisistä masennusoireista kärsivien tunnistamiseksi parhaaksi katkaisurajaksi osoittautui CORE-10 ≥ 13 pistettä. Suomenkielinen CORE-10 on psykometrisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäiskielistä vastaava. CORE-10 ei ole häiriöspesifi ja soveltuu nopeasti täytettäväksi psyykkisen voinnin arviointimenetelmäksi.

Avainsanat: ahdistuneisuus, CORE-10, GHQ-12, masennus, psykometriset ominaisuudet, psyykkinen kuormittuneisuus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.