Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2019)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Hyödyllisen tieteen ylistys 306

Tieteelliset artikkelit

Olli Snellman, Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström & Katja Kurri: Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa kuvaamat auttavat tekijät 308

Pessi Lyyra & Tiina Parviainen: Mitä sydän näkee? Katsaus interoseption merkitykseen ihmisen tiedonkäsittelylle ja hyvinvoinnille 323

Kirsi Peltonen, Jenni Nyberg, Samuli Kangaslampi & Ann-Christin Qvarnström-Obrey: Narratiivinen altistusterapia – uusi menetelmä useita traumatapahtumia kokeneiden lasten hoitoon 342

Lectio praecursoria

Heini Saarimäki: Tunteiden luokittelu aivojen aktivaatiosta ja konnektiviteetista 356

Marleena Vornanen: Mitä lisääntyvä genomitieto merkitsee ihmisille? 363

Aleksi H. Syrjämäki: Sosiaalinen hyljeksintä ja reagointi katseeseen 367

Sanna Wenström: Innostus on eteenpäin vievä voima opettajan työssä 371

Tapasimme tutkijan

Aarno Laitila 375

Kirjat

Matthijs Steeneveld & Anouk van den Berg: Character strengths intervention cards. 50 cards with instruction booklet with a foreword by Ryan M. Niemiec (Timo Latomaa) 376

Kirjauutuuksia 378

English summaries 381

Kirjoittajat 384