Tieteelliset Artikkelit

Parisuhdetyytyväisyys, ristiriidat ja eroaikeet kaksikulttuurisissa ja suomalais-suomalaisissa liitoissa

Muiden maiden kansalaisten kanssa solmittujen avioliittojen määrä on Suomessa kasvanut. Noin joka kymmenes solmittu avioliitto on nykyisin suomalaisen ja ulkomaalaisen välinen, pääkaupunkiseudulla selvästi useampi. Koska kaksikulttuuriset liitot päätyvät eroon yksikulttuurisia liittoja useammin, myös mediassa on pohdittu näiden liittojen eroriskiä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahden laajan kyselytutkimusaineiston avulla, missä määrin kaksikulttuuriset parisuhteet eroavat kantaväestön liitoista parisuhdetyytyväisyyden, parisuhteen ristiriitojen ja eroaikeiden suhteen. Lisäksi tarkasteltiin kaksikulttuurisissa liitoissa elävien parien kokemuksia liiton toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä avoimen kysymyksen ”Kuinka neuvoisit kahden kulttuurin liittoja solmivia pareja?” avulla. Tulokset osoittivat, että tyytyväisyys parisuhteeseen, seksielämään ja vanhemmuuteen oli kaksikulttuurisissa liitoissa (= 2 389) tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa kuin suomalais-suomalaisissa liitoissa (= 1 886). Parisuhteen ristiriitojen kokonaismäärässä kantasuomalaiset liitot ja kaksikulttuuriset liitot eivät miesten kokemana eronneet toisistaan. Kuitenkin ulkomaalaiset naiset, jotka elivät suomalaisen miehen kanssa, raportoivat enemmän ristiriitoja liitossaan kuin suomalaiset naiset suomalaisen miehen kanssa. Kaksikulttuuriset parit riitelivät eniten kotitöistä, mutta merkitsevästi vähemmän kuin suomalais-suomalaisissa liitoissa. Erilaisiin elämänarvoihin ja -tyyleihin liittyviä ristiriitoja heillä oli melko vähän. Samoin alkoholin ja päihteiden käyttöön ja uskottomuuteen liittyen he riitelivät vähän, eikä tässä ollut eroa kantaväestön liittoihin verrattuna. Miesten eroaikeissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa eri liittotyyppien välillä. Sen sijaan naisilla eroaikeet olivat kaksikulttuurisissa liitoissa tyypillisempiä kuin kantaväestön liitoissa. Avoimissa vastauksissaan kaksikulttuuristen liittojen parit nostivat tyypillisimmin esiin teemoja liittyen yhtäältä parisuhteen vastavuoroisuuteen ja toisaalta toiseen kulttuuriin tutustumiseen ja kielen merkitykseen sekä tietoisuuteen omasta ja toisen kulttuurista.

Avainsanat: monikulttuurisuus, kaksikulttuurinen parisuhde, suomalais-suomalainen parisuhde, tyytyväisyys parisuhteessa, eroaikeet parisuhteessa, ristiriidat parisuhteessa

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.