Indeksi

Indeksi 2019, 54. vuosikerta

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Pääkirjoitus

Silvonen, J.
Hyödyllisen tieteen ylistys
(5, 306–307)

Silvonen, J.
Tieto väärennettävyytensä aikakaudella
(4, 234–235)

Silvonen, J.
Voiko psykologia olla (koherentti) tiede?
(6, 386–387)

Vainikainen, M.-P.
Julkaisuharhoja?
(1, 2–3)

Vainikainen, M.-P.
Mittaamisen mielekkyys
(3, 162–163)

Vainikainen, M.-P.
Yhteistä käsitteistöä rakentamassa
(2, 74–75)

Tieteelliset artikkelit

Ekqvist, E. & Kuusisto, K.
Päihdekuntoutujien retkahtamista ja sen välttämistä koskevat narratiivit laitospäihdekuntoutuksessa
(6, 417–432)

Heinimäki, O.-P., Salo, A.-E. & Vauras, M.
Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely
(4, 236–254)

Honkalampi, K., Flink, N., Sinikallio, S., Seilo, N., Karkkola, P., Evans, C. & Kunttu, K.
Suomenkielisen CORE-10-mittarin psykometriset ominaisuudet ja erottelukyky korkeakouluopiskelija-aineistossa
(4, 274–287)

Huuskonen, K., Hänninen, V. & Tarvainen, M.
Vammaisuus ja elämän tarkoitus näkövammaisen Oskari Lehtivaaran elämäntarinassa
(6, 388–401)

Juujärvi, S. & Salin, O.
Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointia ohjausosaamisestaan
(2, 76–90)

Karkkola, P., Kuittinen, M. & Van den Broeck, A.
Psykologisten perustarpeiden työssä täyttymisen suomenkielinen kysely
(2, 91–105)

Lappeteläinen, A., Sevón, E. & Vehkakoski, T.
Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen
(2, 106–121)

Lyyra, P. & Parviainen, T.
Mitä sydän näkee? Katsaus interoseption merkitykseen ihmisen tiedonkäsittelylle ja hyvinvoinnille
(5, 323–341) 

Malinen, V.
Parisuhdetyytyväisyys, ristiriidat ja eroaikeet kaksikulttuurisissa ja suomalais-suomalaisissa liitoissa
(6, 402–416)

Minkkinen, J., Mauno, S., Feldt, T., Tsupari, H., Auvinen, E. & Huhtala, M.
Uhkaako työn intensiivistyminen työhyvinvointia? Intensiivistymisen yhteys työuupumukseen opetus- ja tutkimustyössä
(4, 255–273)

Mutka, S., Ruotanen, S., Laitila, A. & Kanninen, K.
Noviisina auttamaan – empatian merkitys terapeuttisessa vuorovaikutuksessa
(1, 4–20)

Peltonen, K., Gustavsson-Lilius, M., Parkkila, M., Mentula, T., Stenberg, J. & Poutiainen, E.
Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet
(1, 21–33) 

Peltonen, K., Nyberg, J., Kangaslampi, S. & Qvarnström-Obrey, A.-C.
Narratiivinen altistusterapia – uusi menetelmä useita traumatapahtumia kokeneiden lasten hoitoon
(5, 342–355)

Puolakanaho, A., Kiuru, N. & Lappalainen, P.
HOT-pohjaiset verkko- ja mobiili-interventiot nuorten koulutyön tukena
(1, 34–45)

Pynninen-Kangas, C., Raudaskoski, S. & Salonen, M.
Seksuaalisuus yliopiston psykologian oppikirjoissa
(3, 178–191) 

Sampolahti, T. & Laitila, A.
Psykoterapian olemuksesta – psykoterapiailmiöstä eräiden Platonin filosofian näkemysten valossa
(2, 122–139)

Snellman, O., Seikkula, J., Wahlström, J. & Kurri, K.
Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa kuvaamat auttavat tekijät
(5, 308–322) 

Tiikkainen, L.-M. & Aho, A. L.
Nuoren aikuisen suru vanhemman kuoleman jälkeen
(3, 164–177)

Lectio praecursoria

Dindar, K.
Vuorovaikutuksellinen lähestymistapa auttaa autismin kirjon lasten sosiaalisten taitojen tunnistamisessa
(1, 46–50)

Kaltiainen, J.
Työntekijöiden kokemuksista organisaatiomuutoksissa – oikeudenmukaisuus, luottamus, kognitiiviset pärjäämisarviot ja työn imu
(1, 51–55) 

Menard, R.
Kriittisiä diskursiivisia tutkimuksia arvoista, ideologiasta ja suomalaisesta tasa-arvosta
(2, 140–144) 

Saarimäki, H.
Tunteiden luokittelu aivojen aktivaatiosta ja konnektiviteetista
(5, 356–362)

Syrjämäki, A. H.
Sosiaalinen hyljeksintä ja reagointi katseeseen
(5, 367–370)

Toivonen, H.
Toimijuuden ja ei-toimijuuden konstruktiot psykoterapiassa: 10 diskursiivisen keinon malli
(4, 288–291) 

Vornanen, M.
Mitä lisääntyvä genomitieto merkitsee ihmisille?
(5, 363–366) 

Wenström, S.
Innostus on eteenpäin vievä voima opettajan työssä
(5, 371–374)

Tapasimme tutkijan

Laitila, A.
(5, 375)

Psykologiassa tapahtuu

Oksanen, A.
Sosiaalipsykologia – manifesti satelliittitieteelle
(1, 56–62)

Keskustelua

Furman, B.
Raivokohtausten ratkaisukeskeinen hoito
(4, 292–295)

Heino, M., Ilmarinen, V.-J., Leikas, S., Lipsanen, J., Lönnqvist, J.-E., Olkkonen, M., Palosaari, E., Renvik, T. A., Saurio, K. & Silfver-Kuhalampi, M.
Mitä toistettavuuskriisistä pitäisi ajatella? Kymmenen suomalaistutkijaa sähköpostihaastattelussa
(6, 440–459)

Niska, M. & Hankonen, N.
Erilaiset lähestymistavat ovat sosiaalipsykologian rikkaus – myös hämärän tullen
(3, 192–195)

Valtonen, J. & Hankonen, N.
Mitä toistettavuuskriisistä pitäisi ajatella? Johdanto tutkijoiden haastatteluihin
(6, 433–439)

Vuori, J.
Masennuksen tutkimus vaatii myös filosofista otetta
(1, 63–67)

Toimintasuunnitelma

Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019
(2, 145–147)

Ajankohtaista

Hautamäki, J.
Lehtivuosikerran 2018 paras artikkeli
(3, 199)

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta
(3, 199)

Kirjat

Anttila, U.
Mielekästä elämää rakentamassa;
Ojanen, M.: Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta?
(3, 206–207)

Anttila, U.
Opas itsekritiikin taltuttamiseen;
Grandell, R.: Irti itsekritiikistä. Löydä terve suhde itseesi
(2, 153) 

Hakoköngäs, E.
Luovan mielen psykologiaa: Bartlettin elämä ja tutkimukset;
Wagoner, B.: The constructive mind: Bartlett’s psychology in reconstruction
(2, 149–150)

Hautamäki, A.
Narsismi psykoanalyysin katseessa;
Hyrck, R.: Haavoittunut itsetunto. Ohut- ja paksunahkaisen narsistin häpeäkokemus
(3, 200–205)

Kinnunen, E.-P.
Vihan ja väkivallan ulottuvuuksien monimuotoinen katselmus;
Juntumaa, R.: Miksi vihaamme? Yksilön ja yhteisön tunteen anatomiaa
(3, 207–208) 

Kukkamäki, M.
Haastattelun lahja;
Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja
(3, 209–210)

Kuusela, P.
Ihmismielen sosiaalisuuden äärellä;
Gronow, A. & Kaidesoja, T. (toim.): Ihmismielen sosiaalisuus
(2, 151–152)

Latomaa, T.
Povitaskuun mahtuva positiivisen psykologian menetelmä;
Steeneveld, M. & van den Berg, A.: Character strengths intervention cards. 50 cards with instruction booklet with a foreword by Ryan M. Niemiec
(5, 376–377)

Nyman, G.
Antti Eskolan hyvästijättö;
Eskola, A.: Vanhanakin voi ajatella: mielikuvista ja niiden voimasta
(4, 297–299)

Virtanen, A.
Kuinka saada ote jännittämisestä?;
Martin, M.: Saa jännittää – jännittäminen voimavarana
(3, 211–212)

Kirjauutuuksia
(2, 154–155)
(3, 213–214)
(4, 299)
(5, 378)

Psykologian rekisteri

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat 2018
(3, 215–229)

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat 2019
(6, 461–477)

English summaries

English summaries
(1, 69–71)
(2, 156–159)
(3, 230–231)
(4, 300–302)
(5, 381–383)
(6, 478–480)