Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2020)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Mietteitä koronaviikoilta I 314

Tieteelliset artikkelit

Nelli Hankonen, Pilvikki Absetz & Frank Martela: Miten saada ihmiset noudattamaan epidemian leviämisen estämiseen liittyviä suosituksia? Käyttäytymistieteiden anti 316

Emma Korhonen, Olavi Lindfors & Paul Knekt: Sosiaalisen tuen vaikutus työ- ja toimintakykyyn lyhyessä ja pitkässä psykoterapiassa 337

Mia Huolman: Dissosiaatiohäiriöiden kehittyminen ja lasten dissosiaation kohtaaminen 353

Isabella Arponen & Katarina Alanko: Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk litteraturöversikt 369

Lectio Praecursoria

Outi Alanko: Ortognaattisten potilaiden psykososiaalinen hyvinvointi 384

Keskustelua

Virpi Ruohomäki, Seppo Tuomivaara, Pauliina Mattila-Holappa, Tiina-Mari Monni, Pia Perttula, Tommi Alanko & Salla Toppinen-Tanner: Etätyö koronaepidemian hallitsemisessa sekä vaikutukset työhyvinvointiin ja töiden sujumiseen 388

Kirjat

Matti Keinänen & Minna Martin: Mieli meissä – tasapainoista arkea mielentämisen keinoin (Juha Holma) 396

Jukka Valkonen: Mies ja masennus (Ulla Anttila) 396

Mervi Jehkonen, Tiia Saunamäki, Liisa Paavola & Juhani Vilkki (toim.): Kliininen neuropsykologia (Juha Salmitaival) 398

Kirjauutuuksia 399

English summaries 400

Kirjoittajat 404