Tieteelliset Artikkelit

Huolenpitoa vai oikeudenmukaisuutta? Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten eettiset ongelmat ja ratkaisukeinot

Tässä artikkelissa tarkastelemme sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ammattilaisten työssään kohtaamia eettisiä ongelmia huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikkojen viitekehyksessä. Sähköiseen kyselyyn vastasi 137 ammattikorkeakoulutaustaista ammattilaista. Aineisto analysoitiin arkielämän moraaliongelmien taksonomian sekä huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden moraaliorientaatioiden mukaan ja teemoittelemalla. Raportoidut ongelmat edustivat seitsemää dilemmatyyppiä, joista säännön soveltaminen ja sisäinen ristiriita olivat uusia dilemmatyyppejä. Asiakastyöhön liittyvistä dilemmoista yleisin oli toisen tarpeisiin vastaaminen ja työyhteisöön liittyvistä dilemmoista toisen rikkomukseen reagoiminen. Tarpeisiin vastaamisen dilemmat olivat ainoa huolenpidon etiikkaan painottunut dilemmatyyppi, mutta huolenpidon argumentteja esiintyi vaihtelevasti myös muissa dilemmatyypeissä. Huolenpito asiakkaista on keskeinen osa sote-ammattilaisten työtä, mutta se tapahtuu lakien ja menettelytapojen sekä organisaatioiden ohjeiden ohjaamana ja rajoittamana. Moninaisten eettisten ongelmien ratkaisussa ammattilaiset pyrkivät tasapainottelemaan huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden vaateiden välillä. Huolenpidon etiikka tulisi huomioida nykyistä paremmin työelämän kehittämisessä.

Avainsanat: ammattilainen, dilemma, huolenpidon etiikka, moraalinen ongelmanratkaisu, oikeudenmukaisuuden etiikka, sosiaalihuolto, terveydenhuolto

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.