Psykologiassa tapahtuu

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Määritelmä

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tavoitteena on lieventää keskushermostoperäisiä toimintakyvyn muutoksia tai rajoitteita sekä parantaa neuropsykologisten ongelmien heikentämää elämänlaatua. Lasten ja nuorten kuntoutuksen teoreettiset kysymykset ja käytännön toteutus eroavat monin tavoin aikuisten kuntoutuksesta. Lasten kuntoutuksessa haetaan ensisijaisesti keinoja auttaa lasta, joka ei opi uusia taitoja odotusten mukaisesti. Lasten ja nuorten neuropsykologisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon tiedonkäsittelyn toimintojen kehitys ja kehityksellisten ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa.

Kuntoutuksen tavoitteina ovat toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen silloin kun vamma, sairaus tai kehityksellinen häiriö vaikeuttaa toimintakykyä. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tietoa ja tukea antamalla vahvistamaan lapsen ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja ylläpitää lapsen myönteistä, realistista minäkuvaa ja uskoa arjessa selviämisestä. Neuropsykologiseen kuntoutukseen sisältyy lapsen/nuoren kanssa työskentelyn lisäksi lähipiirin eli perheen, päiväkodin tai koulun aikuisten tukeminen ja ohjaus. Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.