Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05/2021)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Onko tässä mitään mieltä? 470

Tieteelliset artikkelit

Saara Salo, Johanna Sourander, Jari Lipsanen, Marjukka Pajulo & Mirjam Kalland: Isien ja äitien reflektiivinen kyky: seurantatutkimus raskauden ajalta kahteen ikävuoteen 472

Markku Vanttaja & Hanna Nori: ”Huijarit” tohtorikoulutuksessa 492

Henni Turkulainen, Soila Porkamaa, Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sari Lindeman & Virpi Leppänen: Minätilojen yhteydet tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden oireisiin 507

Keskustelua

Vilma Hänninen: Sosiaalipsykologia ja hyvä elämä 524

Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta 531

Kirjat  

Elina Reenkola: Kateus (Airi Hautamäki) 532

Kirjauutuuksia 540

English summaries 541

Kirjoittajat 544