Kirjat

Eroon kausaalikammosta

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

 

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.): Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus, 2019.

Syiden ja selitysten parissa toimiminen koskettaa ihmistieteiden kentällä sekä käytännöllisen työn arkea että teoreettista pohdintaa ja menetelmien kehittämistä laajemminkin. Keskeisen käsitteellisen kysymyksen ääreen tulee kuitenkin pysähdyttyä turhan harvoin: Mitä tarkkaan ottaen tarkoitamme, kun asetamme jonkin seikan toisen syyksi tai kun selitämme yhtä asiaa toisella? Mitä on selittäminen, ja mitä on ymmärtäminen?

Kirja Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä lähestyy kausaalisuuden kysymystä monin eri tavoin. Filosofinen käsitteiden pohdinta yhdistyy kirjan artikkeleissa käytännönläheisiin esimerkkeihin. Tilastollisen selittämisen, kausaalisen päättelyn ja arkipsykologian selitysmallien jäsentelyjä tarkastellessaan lukija saa monta ahaa-elämystä. Kirjan artikkeleita lukiessa alkavat aluksi hyvinkin teoreettisilta tuntuvat tieteenfilosofiset jäsennykset saada lihaa luidensa päälle. Kausaalisuuden pohdinnan mahdollisuuksista ja pulmakohdista yhteiskuntatieteissä jäsentyy kirjan myötä oiva kokonaisuus.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.