Kirjat

Psykoterapeutin ammatin valo- ja varjopuoli

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Linda L. Chamberlain: Practicing psychotherapy. Lessons on helping patients and growing as a professional. Routledge Taylor & Francis Group, 2020. 182 sivua.

Kyseessä on potilaiden auttamista ja ammattilaisena kasvamista korostavan alaotsikkonsa mukaisesti näihin molempiin suuntautunut psykoterapian oppikirja. Kehittyvä ammatillisuus edellyttää kykyä auttaa omia terapiapotilaitaan, ja autetuksi tulleet potilaat edistävät ammatillista kehittymistä ja oppimista terapeuttina. Koska terapeuttisista taidoista ja terapiatekniikoista on enemmistönä kirjoitettu koulutustarpeita ajatellen sekä tutkimusartikkeleita että oppikirjoja, Linda L. Chamberlain on kirjoittanut tämän kokemuksensa mukaisesti koulutuksissa vähemmälle jäävästä tai valitettavan usein kokonaan ohitettavasta näkökulmasta: Kuinka terapeutti pitäessään huolta itsestään mahdollistaa myös ammatissaan jaksamisen ja jatkuvan kehittymisen. Ja toisaalta myös siitä, että mikään koulutus, osaaminen tai ammattitaito ei suojaa siltä, että työ itsessään voi tuoda eteen avuttomuuden, toivottomuuden ja menetyksen kokemuksia, jotka johtavat pohtimaan omaa riittämättömyyttä, osaamattomuutta ja ammatissa jatkamisen mielekkyyttä. Myötätuntouupumus (engl. compassion fatigue), sijaistraumatisoituminen (vicarious trauma), sekundäärinen traumaattinen stressi (secondary traumatic stress, STS) ja uupuminen (burnout) ovat tuttuja termejä työterveyshuollon näkökulmasta, mutta eivät ne jätä rauhaan psykoterapeuttiakaan, hänen oman työhyvinvointinsa ja terveytensä näkökulmasta. Varoittaessaan omia opiskelijoitaan näistä ilmiöistä liittyneenä työn raskauteen Linda L. Chamberlain kommentoi samalla sitä, millaisia vaikutuksia kriisissä olevan ihmisen kanssa psykoterapeuttisessa suhteessa työskentelyllä voi olla, siis psykoterapeuteille.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.