Tieteelliset artikkelit

”Sanoja ymmärrän, mutta kokonaisuutta en.” Tapaustutkimus ITQ-kyselyn käytöstä pakolaispotilailla

Pakolaiset ovat kokeneet usein järkyttäviä tapahtumia ja kärsivät traumaperäisestä oireilusta, kuten traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD). Traumaoireiden kartoittaminen ei ole aina suoraviivaista, eivätkä arviointimenetelmät välttämättä sovellu sellaisinaan pakolaistaustaisille. Vakavasti traumatisoituneilla esiintyy myös monimuotoista stressihäiriötä (Complex PTSD eli CPTSD), jota ei aina tunnisteta. International Trauma Questionnaire (ITQ) monine kieliversioineen voisi auttaa pakolaistaustaisten potilaiden PTSD:n ja CPTSD:n tunnistamisessa, mutta sen käytettävyydestä tarvitaan tietoa. Tutkimuksessa arvioitiin ITQ:n arabian- ja darinkielisten versioiden käytettävyyttä tulkkivälitteisten kognitiivisten haastatteluiden avulla. Kolme pakolaistaustaista potilasta kertoi mielipiteitään ITQ:n kysymyksistä. Samat ongelmakohdat painottuivat kaikissa haastatteluissa. Vastaajien oli vaikeaa pitäytyä traumaoireiden kartoituksessa. ITQ:ssa oli käsitteitä ja kysymyksiä, joita osallistujat eivät ymmärtäneet, ja itsenäisesti annetut vastaukset olivat epäluotettavia. Tulkkien ja haastattelijoiden oli osallistuttava aktiivisesti kyselyyn vastaamiseen. Laadullisesti käytettynä ITQ voi kuitenkin olla hyödyllinen menetelmä. Tutkimus nostaa esiin pakolaistaustaisten potilaiden traumaperäisten oireiden arvioinnin erityispiirteitä. Tietoa voidaan myös hyödyntää laajempien ITQ:n validiteettia selvittävien tutkimusten suunnittelussa.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.