Ajankohtaista

Psykologia-lehden 2017 paras artikkeli

Psykologia-lehdessä 5/2017 julkaistun artikkelin kirjoittivat professori Jari Hietanen, postdoc-tutkija Pessi Lyyra ja väitöskirjatutkija Aleksi Syrjämäki Tampereen yliopiston Human Information Processing -laboratoriosta.

Artikkelin mukaan ostrakismi eli sosiaalinen hyljeksintä koskettaa jokaista ihmistä. Ostrakismi on huomaamatonta verrattuna fyysiseen tai verbaaliseen väkivaltaan, mutta sen vaikutukset ovat huomattavat.

"Hyljeksityksi tuleminen on epämiellyttävää, jopa kivuliasta. Hyljeksityn henkilön pyrkimykset täyttää sosiaaliset perustarpeensa ohjaavat hänen käyttäytymistään: hyljeksitty saattaa tilanteesta riippuen esimerkiksi pyrkiä takaisin vuorovaikutukseen ja korottamaan omaa arvoaan muiden silmissä tai hän saattaa käyttäytyä aggressiivisesti", tutkijat kirjoittavat.

Jopa hetkellinen hyljeksintä satuttaa. Pitkittyessään hyljeksintä voi johtaa syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja joskus jopa väkivallantekoihin.

Ilmiöllä on kirjoittajien mukaan huomattava merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. He arvioivat, että alan tutkimus auttaa hahmottamaan monien ilmiöiden, kuten koulukiusaamisen, rasistisen syrjinnän ja avioeron, vaikutuksia yksilöön.

Ostrakismiin liittyviä kokeellisia tutkimuksia on julkaistu maailmalla satoja, mutta Suomessa alan tutkimus on jäänyt toistaiseksi verrattain tuntemattomaksi.