Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (05-06/2022)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Psykologian sietämätön keveys 378

Tieteelliset artikkelit

Katja Saarinen, Anne Sarajuuri, Riina Puosi & Erja Poutiainen: Yksikammioisen sydänvian omaavien 16–17-vuotiaiden nuorten kognitiivinen suoriutuminen 380

Johanna Rantanen, Frank Martela, Elina Auvinen, Katriina Hyvönen & Taru Feldt: Vocational Meaning Survey (VMS) -kyselyn rakenne- ja sisällön validiteetti suomalaisen työelämä- ja uraohjauksen näkökulmasta 391

Melina Puolamäki, Minttu Palsola, Elina Renko, Mia Silfver & Nelli Hankonen: Tutkimusmittarien kääntämisestä: esimerkkitapaus itsemääräämisteoriaan perustuvien kyselylomakkeiden kulttuurisesta adaptointi- ja käännösprosessista 408

Lectio praecursoria

Maria Peltola: Toimijuuden dynamiikka ja limittyvät osallisuudet etäarjen kudelmassa 427

Olli-Pekka Heinimäki: Funktionaaliset osallistumisen roolit luonnontieteiden yhteisöllisessä oppimisessa 433

Psykologiassa tapahtuu

Eerika Finell: Kunnioituksen sosiaalipsykologia 437

Raija-Leena Punamäki: Kehitys- ja mielenterveyspsykologia: sotatraumoja, kehtolauluja ja ihmisoikeuksia 440

Keskustelua

Eemeli Hakoköngäs, Inga Jasinskaja-Lahti & Anna-Maija Pirttilä-Backman: Kuudes vuosikymmen: sosiaalipsykologia Helsingin yliopistossa 2012–2022 447

Kirjat

Joseph Henrich: The weirdest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous (Anja Koski-Jännes) 454

Kirjauutuuksia 458

Lauri Nummenmaa: Tilastotieteen käsikirja (Pekka Pere & Pekka J. Nieminen) 459

English Summaries 462

Indeksi 2022 465

Kirjoittajat 468