Indeksi

Indeksi 2022, 57. vuosikerta

 

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Pääkirjoitus

Peltonen, K., Punamäki, R.-L. & Vänskä, M.
Pakolaisuus ja psykologit
(3, 182–183)

Silvonen, J.
Avoin tiede – entäs avoimet temput?
(4, 286–287)

Silvonen, J.
Psykologia sodan varjossa
(2, 86–87) 

Silvonen, J.
Psykologian sietämätön keveys
(5–6, 378–379)

Silvonen, J.
Terapeuttinen tieto
(1, 2–3)

Tieteelliset artikkelit

Alisaari, J. & Kilpi-Jakonen, E.
Kuuluvuuden tunne ja poissaolot maahanmuuttotaustaisilla oppilailla
(3, 184–203)

Autio, K., Liukkonen, N., Kankaanpää, R., Vänskä, M., Aalto, S., Punamäki, R.-L. & Peltonen, K.
Yhteenkuuluvuus ja mielenterveys maahanmuuttajataustaisilla ja Suomessa syntyneillä nuorilla
(3, 204–218)

Frantsi, R., Iltanen, O., Rantanen, J., Feldt, T. & Villi, M.
Psykologisten voimavara- ja riskitekijöiden profiilien yhteys digitalisaation ja työn intensifikaation kokemuksiin media-alalla
(2, 122–139)

Heikkinen, I., Järviniemi, A., Laitila, A. & Kumpulainen, K.
Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet
(1, 4–21)

Huolman, M.
Välttelyn rooli, arviointi ja hoito lasten traumaperäisessä stressihäiriössä: tapaustutkimus
(3, 219–233)

Kankaanpää, S.-L., Korkeala, P., Solin, P. & Lehti, V.
”Sanoja ymmärrän, mutta kokonaisuutta en.” Tapaustutkimus ITQ-kyselyn käytöstä pakolaispotilailla
(3, 234–249)

Kauppi, M., Toivanen, M., Känsälä, M. & Yli-Kaitala, K.
Psykologinen turvallisuus ja uudistava toiminta
(4, 331–345)

Korhonen, J. & Niska, M.
”Mä meen mukaan siihen mikä kiinnostaa”: toimijuuden rakentuminen maisteriopiskelijoiden urasuunnittelupuheessa
(1, 51–65)

Mauno, S.
Haastavatko nykytyön vaatimukset kutsumuksen työhön? Tuloksia suomalaisten opettajien seurantatutkimuksesta
(2, 88–104)

Puolamäki, M., Palsola, M., Renko, E., Silfver, M. & Hankonen, N.
Tutkimusmittarien kääntämisestä: esimerkkitapaus itsemääräämisteoriaan perustuvien kyselylomakkeiden kulttuurisesta adaptointi- ja käännösprosessista
(5–6, 408–426)

Rantanen, J., Martela, F., Auvinen, E., Hyvönen, K. & Feldt, T.
Vocational Meaning Survey (VMS) -kyselyn rakenne- ja sisällön validiteetti suomalaisen työelämä- ja uraohjauksen näkökulmasta
(5–6, 391–407)

Rissanen, I. & Kuusisto, E.
Kulttuurienvälisten valmiuksien perustaa tutkimassa: opettajien arkiteoriat ja orientaatiot
(2, 140–156)

Saarinen, K., Sarajuuri, A., Puosi, R. & Poutiainen, E.
Yksikammioisen sydänvian omaavien 16–17-vuotiaiden nuorten kognitiivinen suoriutuminen
(5–6, 380–390)

Sampolahti, T. & Laitila, A.
Bruce Wampoldin psykoterapian kontekstuaalinen psykoterapia-ajattelu: kohti psykoterapian metamallia?
(1, 22–35)

Silvonen, J.
Lev Vygotski ja subjektiviteetin teoria
(2, 105–121)

Toivonen, T. & Mäkikangas, A.
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvoinnin kehitys koronapandemian ensimmäisestä aallosta toisen aallon alkuun
(4, 288–312)

Turjanmaa, E.
Pakkomuuttojen ja vainon kokemisen ylisukupolviset jäljet: inkeriläisen toisen ja kolmannen pakkomuuttosukupolven hyvinvointi Suomessa
(3, 250–263)

Veijonaho, S. & Salmela-Aro, K.
Nuoret ja ilmastonmuutos – ilmastonmuutokseen liittyvät lukiolaisnuorten hyvinvointi- ja toimintaprofiilit
(4, 313–330)

Vähäsarja, J., Leino, R., Karkkola, P. & Hintsa, T.
Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla
(1, 36–50)

Lectio praecursoria

Heinimäki, O.-P.
Funktionaaliset osallistumisen roolit luonnontieteiden yhteisöllisessä oppimisessa
(5–6, 433–436)

Helimäki, M.
Perheterapiaan osallistuva lapsi – kohti dialogista vuorovaikutuskumppanuutta
(1, 66–69)

Nyarko, F.
Sota, stressi ja mielenterveys nuoruusiässä: mielekkyyden, sosiaalisten suhteiden ja emotionaalis-kognitiivisten taitojen merkitys
(3, 264–268)

Peltola, M.
Toimijuuden dynamiikka ja limittyvät osallisuudet etäarjen kudelmassa
(5–6, 427–432)

Siltala, H.
Lähisuhdeväkivalta kansanterveydellisenä ongelmana: vaikutukset ja kustannukset suomalaisessa terveydenhuollossa
(2, 157–159)

Tuominen, J.
Unet sosiaalisena simulaationa
(4, 346–348)

Tapasimme tutkijan

Castaneda, A.
(3, 269–271)

Psykologiassa tapahtuu

Finell, E.
Kunnioituksen sosiaalipsykologia
(5–6, 437–439)

Punamäki, R.-L.
Kehitys- ja mielenterveyspsykologia: sotatraumoja, kehtolauluja ja ihmisoikeuksia
(5–6, 440–446)

Keskustelua

Garoff, F.
Sotakokemukset ja traumatisoituminen
(3, 272–275)

Hakoköngäs, E., Jasinskaja-Lahti, I. & Pirttilä-Backman, A.-M.
Kuudes vuosikymmen: sosiaalipsykologia Helsingin yliopistossa 2012–2022
(5–6, 447–452)

Juusola, A. & Korkman, J.
Oikeutta omalla kielellä? Kartoitus tulkkauksen laadusta ja kehitystarpeista lapsirikostutkinnassa
(1, 70–76)

Kallela, J.
Psykologinen sopeutuminen ilmastonmuutokseen: integratiivinen kirjallisuuskatsaus
(4, 349–364)

Kirjat

Juntumaa, R.
Mielikuvilla on voimaa ohjata;
Volkan, V. D.: Natsismin perintö. Tallentaminen, ylisukupolvisuus, dissosiaatio ja toiminnan kautta muistaminen
(4, 370–371)

Kankaanpää, R.
Puhutaan hetki mittareista;
Vessonen, E.: Mielen mittarit
(3, 276–277)

Koski-Jännes, A.
Miten meistä tulikin niin kummallisia;
Henrich, J.: The weirdest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous
(5–6, 454–458)

Kukkamäki, M.
Eroon kausaalikammosta;
Kaidesoja, T., Kankainen, T. & Ylikoski, P. (toim.): Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä
(1, 77–78)

Laitila, A.
Psykoterapeutin ammatin valo- ja varjopuoli;
Chamberlain, L. L.: Practicing psychotherapy. Lessons on helping patients and growing as a professional
(2, 160–161)

Pere, P. & Nieminen, P. J.
Yksi lisää;
Nummenmaa, L.: Tilastotieteen käsikirja
(5–6, 459–461)

Punamäki, R.-L.
Vanhemmuus on iloinen asia;
Pulkkinen, L.: Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
(4, 365–367)

Suhonen, K.
Lapsen ääni esille;
Pulkkinen, L.: Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
(4, 368–369)

Kirjauutuuksia
(1, 79)
(2, 161)
(4, 372)
(5–6, 458)

Psykologian rekisteri

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat 2021
(2, 163–175)

English summaries

English summaries
(1, 80–83)
(2, 176–179)
(3, 279–283)
(4, 373–375)
(5–6, 462–464)