Tieteelliset artikkelit

Masennusoireista toivutaan, mutta toimintakyky korjaantuu hitaammin: seurantatutkimus avohoidon masennuspotilaista

Tutkimuksessa tarkasteltiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon polikliinisten masennuspotilaiden masennusoireissa, toimintakyvyssä, elämänlaadussa ja psyykkisessä oireilussa tapahtuvia muutoksia kuuden kuukauden aikana. Tutkimusaineisto (= 144) on kerätty masennuspotilaiden interventiotutkimuksesta (DepFuD) Kuopion yliopistollisesta sairaalasta vuosina 2015–2019. Tutkittavilla oli diagnosoitu masennustila tai toistuva masennus. Suurin osa oli naisia (= 109). Keski-ikä otoksessa oli 34.4 vuotta. Mittareina käytettiin BDI-asteikkoa, CORE-OM-kyselyä ja SCL-90-oirekyselylomaketta, joita tarkasteltiin lähtötilanteessa (0 kk) ja seurannassa (6 kk). Toipuminen määriteltiin 6 kuukauden BDI-pisteiden perusteella käyttäen katkai-surajana < 13 pistettä. Tutkittavista 44 prosenttia toipui seurannan aikana. Ei-toipuneilla masennusoireilun (BDI) havaittiin olevan vakavampiasteista jo lähtötilanteessa, ja tämä ero kasvoi seurannassa. Toipuminen oli CORE-OM:n mukaan nopeinta oireissa ja ongelmissa ja vähäisempää elämänlaatuun sekä erityisesti toimintakykyyn liittyvillä osa-alueilla. Myös psyykkistä oireilua (SCL-90) havaittiin enemmän ei-toipuneiden ryhmässä. Tutkimus osoittaa, että masennusoireet lievittyvät, mutta toimintakyky korjaantuu hitaammin. Siksi olisi tärkeää tunnistaa jo alkuvaiheessa ne potilaat, joiden toipuminen ei käynnisty toivotulla tavalla. Elämänlaatuun ja erityisesti toimintakykyyn kuuluviin osa-alueisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Avainsanat: masennus, masennuksesta toipuminen, BDI, CORE-OM, SCL-90

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.