Tieteelliset artikkelit

Syömishäiriöoireiden yleisyys korkeakouluopiskelijoilla SCOFF-kyselyllä arvioituna

Syömishäiriöoireilua esiintyy tutkimuksista riippuen noin 10–25 prosentilla korkeakouluopiskelijoista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin syömishäiriöoireiden yleisyyttä viidestä kysymyksestä koostuvalla Sick, Control, One Stone, Fat, Food (SCOFF) -syömishäiriöseulalla arvioituna suomalaisilla yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla (naisia 65.3 %, miehiä 34.7 %). SCOFF-seulan pisteiden perusteella tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään. Lisäksi syömishäiriöiden yleisyyttä tutkittiin kysymällä opiskelijoilta, onko heillä lääkärin toteama syömishäiriö, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa käytetty aineisto (= 3110) on osa vuoden 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtakunnallista Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta (KOTT). Vastaajista 10.3 prosenttia kuului syömishäiriön riskiryhmään SCOFF-kyselyllä arvioituna. Lisäksi vastaajista 1.3 prosenttia raportoi, että heillä on lääkärin toteama syömishäiriö. Naisilla, ammattikorkeakouluopiskelijoilla ja niillä, joilla oli korkeampi painoindeksi, havaittiin esiintyvän enemmän syömishäiriöoireita. Iällä ei havaittu olevan yhteyttä syömishäiriöoireiluun. Merkittävimpiä aiemmasta tutkimuksesta poikkeavia tuloksia olivat lihavuuden (BMI yli 30) yhteys syömishäiriöoireiluun sekä se, että lääkärin toteaman syömishäiriön raportoineista opiskelijoista 30 prosenttia ei ylittänyt katkaisurajaa SCOFF-kyselyssä. Korkeakouluopiskelijoiden syömishäiriöoireilua ei ole juurikaan tutkittu Suomessa SCOFF-kyselyn avulla. Syömishäiriöoireiden ehkäiseminen ja tunnistaminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää, ja SCOFF-kysely voi toimia tässä apuvälineenä perusterveydenhuollossa.

Avainsanat: syömishäiriöt, syömishäiriöoireet, SCOFF, korkeakouluopiskelijat, yleisyys

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.