Lasten stressinsäätely, reagointitaipumukset ja leikkikäyttäytyminen päiväkotiympäristössä

Eira Suhonen, Nina Sajaniemi, Alisa Alijoki, Risto Hotulainen, Mari Nislin & Elina Kontu

Peli poikki – virtuaalituki rahapeliongelmiin: kuvaus osallistujista ja kokemuksia hoitomuodosta

Sari Castrén & Tuuli Lahti

Turvattomasti kiintynyt asiakas psykoterapiasuhteessa. Kliininen tapaustutkimus

Outi Hietanen


Asiakkaiden kuvaukset ongelmistaan ennen ja jälkeen tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian

Marjut Forsell, Juhani Laakso, Marja Saarenheimo, Hannu Räty & Kirsi Honkalampi

Henkisen, fyysisen ja seksuaalisen lähisuhdeväkivallan vaikutukset psykososiaaliseen hyvinvointiin

Heli Siltala, Juha Holma & Maria Hallman-Keiskoski

Keski-ikäisten naisten masennuspolkuja

Anne-Maarit Turunen & Vilma Hänninen

Vanhemman lapsensa kanssa viettämän ajan yhteys lapsen koulutaitoihin ensimmäisellä luokalla

Sanna Kärmeniemi & Kaisa Aunola


latest 2013-05-06

Katumusten yhteydet eheyteen ja hyvinvointiin keski-iässä

Laura Lahtela, Anna-Maria Rajala, Katja Kokko, Eija Räikkönen & Taru Feldt

Kuinka tutkia tervettä kognitiota vain yhden potilaan avulla: tapaustutkimusten logiikka kognitiivisessa neuropsykologiassa

Jussi Valtonen

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen

Tiedonmuodostus, ammattien välinen kilpailu ja keksimisen logiikka – mitä ”tieteellisyys” on psykologin käytännön työssä?

Vesa Talvitie


latest 2013-04

Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys

Janne Lepola, Satu Laitinen & Anu Kajamies

Opiskelijoiden ryhmäohjaus ja sen tuloksellisuus: tapaustutkimus

Helena Puhakka & Merja Koivuluhta


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Lectio praecursoria (1)
Tapasimme tutkijan (1)
Keskustelua (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-03

Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt

EMMI ENLUND, MARI LUOKKANEN & TARU FELDT

Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia

MAIJA TIRKKONEN & ULLA KINNUNEN


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Lectio praecursoria (1)
Tapasimme tutkijan (1)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-02

Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla

Riku Perhoniemi & Jari Hakanen

Auttavatko delegointi ja priorisointi työ–perhe-ristiriitatilanteessa? Suorat ja puskuroivat yhteydet työ–perhe-rikastuttamisen kokemuksiin hoito- ja palvelualalla

Merja Taskila-Rissanen, Saija Mauno, Mervi Ruokolainen & Marika Rantanen


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (1)
Tapasimme tutkijan (2)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2013-01

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin

Sanna Kervinen & Kaisa Aunola

Arvot, luottamus ja kompetenssi nuorten ympäristöpoliittisen osallistumisen selittäjinä

Annukka Vainio & Riikka Paloniemi


lastest 2012-05-06

TEEMANUMERO: 50 VUOTTA SOSIAALIPSYKOLOGIAA HELSINGIN YLIOPISTOSSA


lastest 2012-04

Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät

Irma Jaakkola, Kaisa Kanerva & Minna Kyttälä

Maskuliinisuus miesten masennustarinoissa

Jukka Valkonen, Vilma Hänninen & Olavi Lindfors


lastest 2012-03

Aikaansaamattomuuden psykologiaa

Mikko Inkinen, Johannamikkonen, Annamari Heikkilä, Mika Tukiainen & Sari Lindblom-Ylänne

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kynästä (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (2)
Toimintasuunnitelma

lastest 2012-02

Aikaansaamattomuuden psykologiaa

Mikko Inkinen, Johanna Mikkonen, Annamari Heikkilä, Mika Tukiainen & Sari Lindblom-Ylänne

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska


latest 2012-01

Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon ensitapaamisissa

Maria Rakkolainen

Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa

Maria Rakkolainen & Leena Ehrling

Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin

Tytti Artkoski, Katja Kuusisto & Pekka Saarnio


latest 2011-06

Vauvan kahdenkeskinen leikki äidin ja isän kanssa – perheiden erot yhteissäätelyssä ennustavat lapsen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä

Maija Lundén & Maarit Silvén

Miten kehittää psykoterapioita?

Sanna Aulankoski

Aristoteleen psykologiasta

Henri Kauhanen


latest 2011-05

Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä

Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru

Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta

Juhani Sulander, Klaus Helkama, Marko Elovainio & Martti Arffman

WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus

Matti Vanhanen & Rauni Laulumaa


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (1)
Lectio Praecursoria (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2011-04

Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?

Liisa Möttönen & Mirka Hintsanen

Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa - tapaustutkimus

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò

Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde

Emilia Suviala


latest 2011-02-03

TEEMANUMERO: LUKIVAIKEUS

Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään

Lukivaikeuden selityksiä

Tutkimuksesta kentälle


latest 2011-01

Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit

Lauri Nummenmaa

Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Niklas Granö, Marjaana Karjalainen, Arja Itkonen, Virve Edlund, Jukka Anto, Erkki Saari & Mikko Roine


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista toimituksesta (2)