Suomen Psykologisen Seuran hallitukselta

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto myönnettiin Sara Liinamolle Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia”. Palkintosumma on 300 euroa.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto myönnettiin Jonne O. Hietaselle Tampereen yliopiston psykologian oppiaineeseen tehdystä opinnäytetyöstä ”All Eyes on Eye Contact. Studies on cognitive, affective, and behavioral effects of eye contact”. Palkintosumma on 500 euroa.