Maanantaiblogi

Väitöstilaisuudessa Santahaminassa

Ystäväni, VTM, sosiaalipsykologi Ulla Anttila väitteli perjantaina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tuleva sotatieteiden tohtori tutki väitöskirjassaan oppimisen mahdollisuuksia ja haasteita kriisinhallinnan tehtävissä. Väitöskirja koostuu kahdesta empiirisestä osasta: Delfoi-tulevaisuuspaneeliprosessista ja 27 Kosovossa työskennelleen henkilön teemahaastattelusta.

>Delfoi-tulevaisuuspaneeliin osallistui 15 kriisinhallinta-asiantuntijaa. Paneelin tulosten mukaan vuorovaikutus- ja kommunikaatiokyky ovat tärkeitä edellytyksiä kriisinhallintatehtävissä. Samat taidot korostuivat myös teemahaastatteluissa, koska yhteistyö paikallisen väestön ja muun kriisinhallintahenkilöstön kanssa on keskeistä ongelmien ratkaisemisessa.

Väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan informaaliset oppimisen muodot olisi otettava paremmin huomioon kriisinhallintakoulutusta kehitettäessä. Myös palautejärjestelmää olisi kehitettävä. Kriisinhallintaa voisi tutkia enemmänkin oppimisen näkökulmasta.

Lisää Ullan väitöskirjasta voi lukea tästä. Ulla lupasi myös lähettää lectionsa Psykologia-lehteen ja sieltä se lienee luettavissa ensi vuoden alussa.

Tuleville tieteentekijöille, jotka vielä miettivät aihettaan ja korkeakoulua, voinee suositella myös Maanpuolustuskorkeakoulua. Puitteet väitöstilaisuudelle Santahaminassa ovat kilpailukykyiset eikä opastus väitöstilaisuuteen voisi olla parempi – sotilaspoliisi ohjaamassa joka kulmassa! Ullan väitöstilaisuudesta teki ikimuistoisen myös vastaväittäjä, englantilainen herrasmies ja Sveitsin kunniakansalainen professori emeritus Peter Foot.