Maanantaiblogi

Psykologiaa päättäjille

Viime sunnuntaina silmä pysähtyi Hesarin vieraskynään; psykologian osaamista esiin nostavia kirjoituksia näkee harvoin sanomalehden etusivulla. Pekka Järvisen kirjoitus myös onnistui kuvaamaan harvinaisen osuvasti, miksi päättävissä elimissä tarvitaan psykologista asiantuntemusta.

Erinomaisesti jäsennellyssä kirjoituksessa ehdittiin tuoda pienessä tilassa esiin tieteenalamme moninainen merkitys. Itse luin rivien välistä tällaisia merkityksiä:

1. Psykologien ammattitaitoon kuuluu ilmiöiden tarkastelu useasta eri näkökulmasta, eri ihmisryhmien ja yksilöiden silmin. Kirjoituksessa asia konkretisoitiin niin työelämän kuin henkilöstön kannalta, unohtamatta nuoria ja huippuosaajia.

2. Ihmiset haluaisivat vaikeisiin asioihin helppoja hyvän mielen ratkaisuja. Todellisuudessa päätöksissä joudutaan ottamaan huomioon tosiasioita, sääntöjä ja aikatauluja. Psykologit osaavat tunnistaa ihmisten epärealistisia vaatimuksia, ja he ohjaavat ihmisiä hyväksymään tosiasiat ja siirtymään eteenpäin kohti mahdollisia ratkaisuja.

3. Ihmisen psyykkisen perusluonteen ymmärtäminen auttaa johtajia myös teknis-taloudellisilla aloilla. Ymmärrystä saadaan tieteen keinoin, ei keittiöpsykologialla: "Psykologia on tiede, joka tutkii ihmisen käyttäytymisen syitä ja lainalaisuuksia", Järvisen kirjoituksessa todetaan. Ja tuota tiedettä tarvitaan.

4. Päättäjätkin ovat ihmisiä, Järvisen sanoin "omien tarpeidensa, tunteidensa ja tottumustensa vankeja". Ei siis riitä tuntea ihmismieltä, pitää nöyrtyä siihen, että omaa itseä koskevat ne samat rajoitukset kuin kaikkia muitakin. Työssä ja elämässä kukaan ei onnistu yksinään, kun kyse on yhteisistä asioista.

Psykologian lisensiaatti Pekka Järvisen kirjoitus Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 25.3.2012