Maanantaiblogi

Suorituskyky huippuunsa!

Tulevaisuudessa jokaisella on poikkeuksellisen hyvä muisti ja oppiminen sujuu. Iän myötä suorituskyky ei suinkaan heikkene, vaan pysyy vähintään ennallaan. Vaativissakin tehtävissä voidaan toimia hyvinkin iäkkäinä. Motivaatio on korkealla ja rutiinitehtävätkin tuntuvat kivoilta. Tällaista eivät suunnittele vain scifi-kirjailijat vaan myös arvostetut tutkijat.

Viime vuoden puolella joukko tutkijoita ja päättäjiä kerääntyi miettimään, miten nykyajan ja tulevaisuuden teknologiset ja tieteelliset keksinnöt muuttavat työtä ja miten niiden avulla voitaisiin parantaa ihmisen suorituskykyä. Työpajan järjestäjinä oli arvovaltaisia tahoja: The Academy of Medical Sciences, British Academy, Royal Academy of Engineering sekä The Royal Society.

Työpajaraportin pohjalta voi maalailla seuraavanlaista tulevaisuudenkuvaa.

Tulevaisuudessa oppiminen on helppoa. TMS-laite (transcranial magnetic stimulation) on kätevä pitää mukana kotona, koulussa ja toimistossa. Sen avulla voidaan johtaa heikkoa sähkövirtaa kallon läpi aivoihin, jolloin harjoittelu vaikuttaa tavallista paremmin. Myös lääkkeiden avulla voidaan parantaa muistia ja keskittymiskykyä. Ne auttavat myös jaksamaan niin, että työskentely on tavallista tehokkaampaa tai sitä voidaan jatkaa entistä pidempään.

Joidenkin lääkkeiden avulla jaksetaan vaikkei olisi ehtinyt niin nukkua. Vireys ja kognitiivinen joustavuus voi olla huipussa vaikka univaje olisi kamala. Sitä paitsi ei haittaa, vaikka tehtävä olisi tosi tylsä. Pilleri voi saada sen tuntumaan oikein nautittavalta.

Työvoima ikääntyy, mutta asia ei ole tulevaisuudessa ongelma. Lääkkeiden avulla kognitiivista suorituskykyä voidaan pitää yllä niin, ettei se heikkene iän myötä. Joissain töissä on tärkeää näyttää hyvältä. Lääketiede tulee apuun, jos työntekijät alkavat näyttää liian vanhoilta hoitamaan kyseisiä tehtäviä. Lihasvoiman kasvattaminen esimerkiksi anabolisten steroidien avulla on hyödyllistä myös niille iäkkäille työntekijöille, jotka tekevät fyysistä työtä. Vaativissa ammateissa, esimerkiksi bussikuskeilla ja lentäjillä suorituskyvyn parantaminen kaikin mahdollisin keinoin on pakollista.

Elämään mahtuu toki muutakin kuin työtä ja opiskelua. Vapaa-ajalla voi pelata suorituskykyä parantavia koukuttavia videopelejä. Tietokoneiden avulla on mahdollista huomioida henkilön sen hetkinen suoritustaso, jolloin tehtävä voi aina liikkua suorituskyvyn ylärajoilla ja suoriutumisesta saa välitöntä palautetta. Toistomäärät saadaan pelin varjolla nostettua huippuunsa ja aivojen toimintakyky paranee näin myös vapaa-ajalla.

Ihmisen suorituskykyä parantavat uudet keinot ovat synnyttäneet uuden nousevan teollisuuden alan, jolla on valtavat markkinat.

Edellinen tulevaisuudenkuva perustuu raporttiin, jossa joukko tutkijoita visioi tulevaisuutta. Raportissa muistutetaan, että tällaisiin visioihin liittyy myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja sekä eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia haasteita.

Työpajan raportti: Human enhancement and the future of work