Maanantaiblogi

Iloisia uutisia koulusta

Puolitoista viikkoa sitten julkaistiin viime keväänä tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksia. Iloiset uutiset saivat hienosti tilaa monissa medioissa, esim HS ja Yle. Kun yli puolet peruskouluikäisistä pojistakin ilmoitti viihtyvänsä koulussa hyvin, voinemme lopettaa keskustelun siitä, miksi suomalaiset nuoret eivät viihdy koulussa.


Nuorten tupakoinnissa ja alkoholin kulutuksessa on ollut laskeva trendi kouluterveyskyselyssä jo muutamia vuosia. Sama trendi näkyy myös vanhemmilla nuorilla korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa, josta kirjoitin pari blogia keväällä (kts. Omena päivässä ja Ylös, ulos ja liikkumaan). Tämä on jo yksin erittäin iloinen uutinen. Tupakka ja alkoholi (tai edes ajokortti, vaikkei sitä tässä tutkimuksessa tutkittukaan, mutta joka oli yksi aikuistumisen riiteistä tupakan ja alkoholin tapaan) eivät kiinnosta nuoria enää niin kuin aikaisempina vuosikymmeninä.

Huolestuttavana uutisena mediat ovat nostaneet esiin jo aikaisemmissa tutkimuksissa näkyneet selvät hyvinvoinnin erot ammattikoululaisten ja peruskoululaisten ja lukiolaisten välillä. Hyvä kehitys peruskoulun oppilaiden ja lukiolaisten tuloksissa ei valitettavasti näy ammattikouluissa. On hienoa, että osa nuorista valmistuu ammattiin jo alle kaksikymppisinä. Heidän fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa kannattaisi panostaa.

Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden tuloksissa oli tapahtunut melko huomattaviakin muutoksia edelliseen kaksi vuotta sitten toteutettuun tutkimukseen verrattuna. Nuoret kokevat tulevansa kuulluiksi sekä kotona että koulussa paljon paremmin. Lukiolaisten jo ennestään hyvä kouluviihtyvyys on entisestään parantunut ja myös entiset murhekryynit eli peruskoululaiset pojat viihtyvät nykyään koulussa hyvin. Joulukuussa julkaistaan puolitoista vuotta sitten tehdyn Pisa-tutkimuksen tulokset. Pisassahan suomalaiset nuoret ovat perinteisesti loistaneet taidoillaan ja pitäneet häntäpäätä viihtyvyydellään. Näkyyköhän parantunut kouluviihtyvyys myös Pisa- tutkimuksen tuloksissa?

Toimittajien kysellessä syitä kohentuneisiin tuloksiin tutkijat totesivat, että ”näistä asioista on puhuttu enemmän ja on ollut paljon erilaisia projekteja”.  Jännittävästi tosiaan osuu yksiin tuloksien parantuminen joidenkin projektien kanssa. KivaKoulu- ohjelmaan on samaan aikaan tullut mukaan yli 90 %:a Suomen peruskouluista. Ja vaikka KivaKoulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, niin tutkimuksissa KivaKoulu- ohjelmassa mukana olevissa kouluissa paitsi että kiusaaminen on vähentynyt, myös kouluviihtyvyys on parantunut. KivaKoulu -ohjelmassa mukana olleita nuoria alkaa olla yhä enemmän myös lukioissa.

Blogin kirjoittaja on ollut vuosia työssä KivaKoulu –ohjelmaan osallistuvassa koulussa.